Färgelanda
Centerpartiet lokalt

Våra Förtroendevalda

De förtroendevalda finns representerde i en mängd olika instanser och organ i Färgelanda kommun.

Nedan kan du se våra uppdrag:

Tobias Bernhardsson (C)
Tobias

Tobias Bernhardsson (C) Stigen

Kommunstyrelsens ordförande

Gruppledare Kommunfullmäktige

Vice ordf. Dalslands Turist AB

Ledamot Dalslands Miljö- & Energiförbund

Ledamot Fyrbodals Kommunalförbund

Thor-Björn Jakobsson (C)
T-B

Thor-Björn Jakobsson (C) Järbo

Kommunfullmäktiges ordförande

Ledamot Val- & Arvodesberedningen

Louise Blom (C)
Louise

Louise Blom (C) Högsäter

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Kommunstyrelsen

Ersättare Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sandra Hallberg (C)
Sandra

Sandra Hallberg (C) Färgelanda

Utbildningsnämndens ordförande

Ledamot Kommunfullmäktige

Magnus Bandgren (C)
Magnus B

Magnus Bandgren (C) Hjärtsäter

Ledamot Kommunfullmäktige

Ersättare Kommunstyrelsen

Ledamot Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

Tomasz Galbas (C)
Tomasz

Tomasz Galbas (C) Brasäter

Ledamot Kommunfullmäktige

Ersättare Socialnämnden

Kristina Ivarsson (C)
Kristina

Kristina Ivarsson (C) Rådanefors

Ledamot Kommunfullmäktige

Ersättare Socialnämnden

Karin Snapp (C)
Karin

Karin Snapp (C) Ödeborg

Ledamot Kommunfullmäktige

Marion Pelli (C)
Marion

Marion Pelli (C) Ellenö

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Kommunstyrelsen

Carina Tihane (C)
Carina

Carina Tihane (C) Råggärd

Ledamot Kommunfullmäktige

Gruppledare/Ledamot Socialnämnden

Birgitta Mehamedi Örn (C)
Birgitta

Birgitta Mehamedi Örn (C) Färgelanda

Ersättare Kommunfullmäktige

Ersättare Kommunstyrelsen

 

Ann Blomberg (C)
Ann

Ann Blomberg (C) Högsäter

Ersättare Kommunfullmäktige

Ordförande Valbohem AB

Håkan Melin (C)
Håkan

Håkan Melin (C) Rännelanda

Ersättare Kommunfullmäktige

Ledamot Färgelanda Vatten

Fredrik Gustavsson (C)
Fredrik

Fredrik Gustavsson (C) Stigen

Ersättare Kommunfullmäktige

Ersättare Utbildningsnämnden

Ann-Marie Jacobsson (C)
Ann-Marie

Ann-Marie Jacobsson (C) Järbo

Ersättare Kommunfullmäktige

Ordförande Färgelanda Vatten

Ledamot Västvatten AB

Ersättande Överförmndare

Leif Söderqvist (C)
Leif

Leif Söderqvist (C) Järbo

Ledamot Kommunstyrelsen

Ersättare Dalslands Miljö- & Energnämd

Maino Svensson (C)
Maino

Maino Svensson (C) Stigen

Ledamot Socialnämnden

Lennart Hansson (C)
Lennart

Lennart Hansson (C) Färgelanda

Ersättare Bygg- & Trafiknämnden

Suzanna Sandberg (C)
Suzanna

Suzanna Sandberg (C) Strand

Ersättare Färgelanda Vatten AB

Sanna Malm Zetterberg (C)
Sanna

Sanna (Susanne) Malm Zetterberg (C) Järbo

Gruppledare/Ledamot Bygg- & Trefiknämnden

 

Elisabeth Örn (C)
Maria

Elisabeth Örn(C) Rännelanda

Ersättare Utbildningsnämnden

Ulla-Stina Gustafsson (C)
Daniyal

Ulla-Stina Gustafsson (C) Ödeborg

Ersättare Bygg- & Trafiknämnden

Marianne Olsson (C)

Marianne Olsson (C)

Ledamot Valbohem AB

Sven Selstam (C)

Sven Selstam (C) Stigen

Ersättare Valbohem AB

Ersättare Färgelanda Vatten AB

Mats Hallsten (C)

Mats Hallsten (C) Rådanefors

Ordförande Valnämnden

Eva Fransson (C)

Eva Fransson (C) Färgelanda

Ersättare Valnämnden

Thomas Glue (C)

Thomas Glue (C) Färgelanda

Vice ordförande Revisionen

Eivor Johansson (C)

Eivor Johansson (C) Lerdal

Ledamot Revisionen

Faraah Mohamud (C)

Faraah Mohamud (C) Färgelanda

Ersättare Valbohem AB

Emanuel Karlsson (C)
Maria

Emanuel Karlsson (C) Färgelanda

Ledamot Valbohem AB