Färgelanda
Centerpartiet lokalt

Våra förtroendevalda

Bild

Våra förtroendevalda finns representerade i en rad olika kommunala instanser och organ. Tillsammans utgör vi Centerpartiets representation i Färgealnda kommun. Nedan hittar du hela laget.

Porträtt Bengt A

Bengt Axelsson (C), Hjärtsäter
Pensionär

Uppdrag:
- Ersättare Myndighetsnämnden

Porträtt Tobias B

Tobias Bernhardsson (C), Stigen
Oppositionsråd

Uppdrag:
- Gruppledare
- Ledamot Kommunfullmäktige
- 2e vice ordförande Kommunstyrelsen
- Ledamot Dalslandskommunernas kommunalförbund
- Ledamot Leader Dalsland, Årjäng & Munkedal
- Ersättare Fyrbodals kommunalförbund
- Suppleant Dalslands Kanal AB

Louise Blom (C), Högsäter
Egenföretagare

Uppdrag:
- Ledamot Valbohem AB

Porträtt Ann Blomberg

Ann Blomberg (C), Högsäter
Projektledare/Systemvetare

Uppdrag:
- Ledamot Kommunfullmäktige
- Suppleant Gatersbyn 1:120 AB

Porträtt Fredrik Gustafsson

Fredrik Gustafsson (C), Färgelanda
Hantverkare

Uppdrag:
- Ersättare Färgelanda Vatten AB

Porträtt Ulla-Stina

Ulla-Stina Gustafsson (C), Färgelanda
Pensionär

Uppdrag:
- Ersättare Valbohem AB

 

Sandra

Sandra Hallberg (C), Färgelanda
Sjuksköterska

Uppdrag:
- Suppleant Kommunstyrelsen

Mats Hallsten (C), Rådanefors
Egenföretagare

Uppdrag:
- Ordförande Valnämnden

Porträtt Lennart Hansson

Lennart Hansson (C), Färgelanda
Elektriker

Uppdrag:
- Ledamot Färgelanda Vatten AB

Porträtt Ann-Marie J

Ann-Marie Jacobsson (C), Järbo
Egenföretagare

Uppdrag:
- Ersättare Kommunfullmäktige
- Vice ordförande Färgelanda Vatten AB

Porträtt Thorbjörn

Thor-Björn Jakobsson (C), Järbo
Lantbrukare

Uppdrag:
- Vice ordförande Kommunfullmäktige
- Vice ordförande Val- & Arvodesberedningen

Porträtt GullBritt

Gull-Britt Johansson (C), Ödeborg
Pensionär

Uppdrag:
- Ledamot Kommunfullmäktige
- Vice ordförande Myndighetsnämnden

Emanuel Karlsson (C), Färgelanda
Studerande

Uppdrag:
- Suppleant Valbohem AB

Margareta Karlsson (C), Edstena

Uppdrag:
- Ledamot Beredning "Demokrati"

Porträtt Jan Lignell

Jan Lignell (C), Färgelanda
Säljare

Uppdrag:
- Vice ordförande Valbohem AB
- Vice ordförande Gatersbyn 1:120 AB

Ingemar Lindhe (C), Färgelanda
Pensionär

Uppdrag:
- Förtroendemannarevisor
- Ordförande Kommunrevisionen

Porträtt Sanna Malm

Susanne Malm-Zetterberg (C), Järbo

Upprag:
- Ledamot beredning "Vision 2030"

Porträtt Marion

Marion Pelli (C), Ellenö
Pensionär

Uppdrag
- Ledamot Kommunfullmäktige
- Ledamot Kommunstyrelsen
- Ersättare Val- och arvodesberedningen

Gun Rundström (C), Högsäter
Uppdrag:
- Ersättare Valnämnden

Porträtt Karin Snapp

Karin Snapp (C), Ödeborg
Grundskollärare

Uppdrag:
- Ledamot Kommunfullmäktige

Porträtt Maino

Maino Svensson (C), Stigen
Habiliteringsassistent

Uppdrag:
- Ersättare Kommunfullmäktige
- Ersättare Kommunstyrelsen
- Ledamot Dalslands Miljönämnd

Porträtt Leif

Leif Söderqvist (C), Järbo
Elingenjör

Uppdrag:
- Ersättare Kommunfullmäktige
- Ledamot Kommunstyrelsen
- Ersättare Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF

Porträtt Birgitta

Birgitta Örn (C), Färgelanda
Barnskötare

Uppdrag:
- Ersättare Kommunfullmäktige
- Ledamot Beredning "Vision 2030"

Porträtt Elisabeth

Elisabeth Örn (C), Rännelanda
Textillärare

Uppdrag:
- Ledamot Kommunfullmäktige
- Ledamot Beredning "Demokrati"