Lysekil
Centerpartiet lokalt

3. Ida Strandberg

Personbild


- Jag vill satsa på ett Lysekil som skapar förutsättningar för våra kommuninvånare att bidra till en blomstrande kommun. Skapa trygghet för alla och ta tillvara på, samt förstärka, de resurser som finns inom skola, socialomsorg men även näringslivet.

Information

Namn: Ida Strandberg

Yrke: pol. kand/fältassistent

Ort: Lysekil

Ålder: 30 år