Lysekil
Centerpartiet lokalt

Bro över Gullmarn

Fredrik Christensson (C) i debatt med infrastrukturminister Anna Johansson (S)

Igår anordnades ett seminarium i riksdagen om bro över Gullmarn med Lysekils kommun, näringslivscentrum och Hela Sverige ska leva. Centerpartiet riksdagsledamot Fredrik Christensson från Lysekil följde upp mötet med att ställa fråga till infrastrukturministern.

En fast förbindelse över Gullmaren skulle skapa nya möjligheter för människor att kunna bo, leva och verka i alla delar av kommunen. Det måste vara enkelt att bosätta sig och starta företag i hela kommunen. Det kräver hållbar infrastruktur med bra vägar för både bilister, cyklister och gångtrafikanter.

Centerpartiet vill därför arbeta för att utvidga arbetsmarknadsregionen genom bättre infrastruktur, med till exempel en bro över Gullmaren, som kortar restiderna. Det är avgörande för företagen att klara kompetensförsörjningen och för att människor ska kunna bo och verka i Lysekil.

Se Fredrik interpellation med infrastrukturministern här.