Dags att öka takten på miljöarbetet

Det är viktigt att lyfta miljöarbetet. Vår tids stora utmaning är miljön och klimatet. Det krävs åtgärder internationellt, nationellt och lokalt för att vi ska klara den utmaningen.

Centerpartiet har lagt flera förslag för att utveckla och stärka miljöarbetet både Sverige och Lysekil.

I riksdagen presenterade Centerpartiet nyligen budgeten med flera förslag för en bättre miljö med grön skatteväxling. Det innebär sänkta skatter på jobb, företagande och bra miljöval samtidigt som skatterna höjs på det som är skadligt för miljön.

Centerpartiets budget innehöll därför bland annat satsningar på fler laddstolpar för elbilar, sänkt skatt på biodrivmedel och bättre villkor för mikroproduktion av förnybar energi samt införande av en bred kemikalieskatt.

Centerpartiet vill också stärka miljöarbetet i Lysekil. Vi har flest obesvarade motioner på miljöområdet och vill nu att Lysekils kommun ökar takten på miljöarbetet. Vår senaste motion handlar om mikroplaster i havet och vi har även tidigare lagt motioner om giftfri vardag och matupphandling.

Lysekil behöver ta fram en policy för matupphandling för att ta ett ökat fokus på mer miljövänlig och närodlad mat. För Centerpartiet är det viktigt att Lysekils kommun köper mat som produceras enligt svenska miljö och djurskyddsregler

En av våra största utmaningar gifter som finns i vår vardag. Kommunen behöver inventera eventuell förekomst av produkter och material som innehåller miljögifter. Centerpartiet vill ersätta giftiga material med giftfritt material samt att använda krav på giftfria produkter i all upphandling.

Centerpartiet senaste motion handlar om mikroplaster. Det finns mikroplaster i allt från hygienartiklar som duschgelé, hudkräm och tandkräm, till fleece och kläder. Mikroplaster påverkar både våra kroppar och vårt vatten.

Centerpartiet vill att Leva i Lysekil AB tar fram förslag för att kommunens reningsverk ska använda teknik som renar från läkemedelsrester och mikroplaster. Vi vill även öka undervisning om hållbar konsumtion såsom miljöhänsyn, etisk märkning, kemikaliekunskap och återvinning i kommunens skolor.

För Centerpartiet är miljön en oerhört viktig framtidsfråga och därför vi vill öka takten på miljöarbetet både i Sverige och Lysekil.

Fredrik Christensson (C)

Riksdagsledamot Lysekil

Monica Andersson (C)

Ordförande Lysekil

Siw Lycke (C)

Gruppledare Lysekil