Bryt klyvningen med jobb och företagande

Det går bra för de flesta invånare i Lysekil. De har jobb och egen försörjning. Samtidigt ser vi ett nytt utanförskap växa fram. Unga som inte klarat skolan och utrikesfödda riskerar långvarigt utanförskap när trösklarna till arbetsmarknaden är för höga. Tre fjärdedelar av de som är utan arbete står långt ifrån arbetsmarknaden.

Grunden för sammanhållning läggs med fler i arbete. Det är när utanförskap växlas mot arbetsgemenskap som vi håller samman vår kommun. Därför ska full sysselsättning efter förmåga vara ett överordnat mål i Lysekil.

Det är småföretagarna som är våra jobbskapare. Utan dem stannar Lysekil. Men för att de ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler och snabbare handläggning som fokuserar mer på tillväxt och mindre på krångel. Då tror vi att fler vågar byta jobb och fler får ett jobb att gå till. De flesta nya jobb i Lysekil har tillkommit i småföretag de senaste 20 åren.

Det är viktigt att aktivt arbeta med att skapa utvecklingsmöjligheter för befintliga och nya företag i alla kommundelar. Kommunens attraktionskraft måste stärkas. Lysekils kommun ska lära av de bästa. Rättvik är kända i Sverige för deras framsynta och företagsvänliga myndighetsutövning. De har infört en dialogbaserad tillsyn- och tillståndsbedömning. De slopade förskottsbetalningar för tillsyn som ibland inte ens utfördes, och ersatte den med en rådgivande dialog och faktura i efterhand. Kommunala regelverk ställer ofta till problem för företag, särskilt för småföretag. Regelverken och dess tillämpning skiljer sig mellan kommuner och ibland mellan enskilda tjänstemän. Detta bidrar till osäkerhet och drabbar småföretagen som har begränsat med tid och resurser.

Centerpartiet har därför tagit fram en reformagenda för bättre företagsklimat. Vi vill att det införs en dialogbaserad tillsyn- och tillståndsbedömning i Lysekils kommun. All tillämpning av regelverk ska ske så företagsvänligt som möjligt. Finns det kommuner som har gjort mer företagsvänliga bedömningar bör dessa följas. För att förbättra ytterligare anser vi att all fakturering för tillsyn ska ske i efterhand. Det lägger grunden för ett bättre förtroende mellan kommunen och företagen.

Lysekil har en stor utmaning i att stärka företagsklimatet och bättre arbeta tillsammans med näringslivet. Centerpartiet vill ta ledarskapet för att förbättra attityden till våra företag, jobbskapare. Det är inte minst viktigt för att fler invånare i Lysekil ska få ett jobb och egen försörjning samt för sammanhållningen i Lysekil.

MONICA ANDERSSON (C)

ORDFÖRANDE CENTERPARTIET LYSEKIL

MARIE SELLIN LARSSON (C)

KANDIDAT KOMMUNFULLMÄKTIGE