Lysekil
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Lysekil kan lyckas med integrationen

Lysekil kan lyckas med integrationen

Lysekil måste bli bättre på att ta tillvara på alla människors kraft och förmågor. Att skapa en inkluderande kommun är bland de viktigaste frågorna att lyckas med. Grunden för sammanhållning läggs med fler i arbete. Det är när utanförskap växlas mot arbetsgemenskap som vi håller samman vår kommun. Jobb är nyckeln till integration.

Lysekil har en betydligt större jobbklyfta mellan inrikes och utrikesfödda mätt i arbetslöshet än snittet i Sverige.

Vi måste bryta denna klyvning och rusta fler Lysekilsbor för jobb. Lysekil ska bli bäst genom att lära av de goda exemplen runt om i Sverige. Här behövs lösningar som utgår från forskning och beprövad erfarenhet. Centerpartiet har tagit fram en reformagenda för att bryta klyvningen med jobb och integration:

Automatiserat system för biståndsbedömning av försörjningsstöd. I Trelleborg har man en algoritm som tar hand om försörjningsstödet. Roboten kontrollerar ansökan genom att koppla upp sig mot bland annat Skatteverket och Arbetsförmedlingen, och kan snabbt avgöra om den som sökt har rätt till bidrag eller inte. Det har lett till färre biståndshandläggare. Istället har de flyttat dessa resurser till att få människor att gå från bidrag till arbete. På fem år har de gått från 168 personer som gick från bidrag till arbetet för att senaste året fått 450 personer att gå från bidrag till jobb.

Tillsammans med arbetsgivarna ta fram en överenskommelse för full sysselsättning. I Växjö har man inför Växjölöftet. Ett trepartslöfte för full sysselsättning med de offentliga, individen och arbetsgivarna. De har infört krav på motprestation för bidrag och en positiv förväntan på individerna. De har förbättrat matchningen och sänkt trösklarna bland annat genom att ge varje arbetsgivare en personlig kontakt från Växjölöftet. Växjö har dessutom satsat på individanpassade insatser och en modern vuxenutbildning med fokus på arbetsplatsernas kompetensförsörjning och matchning.

Utbildningsinsatser utifrån individernas behov och arbetsmarknadens efterfrågan. Den kommunala vuxenutbildningen är särskilt viktig för att lyckas. Utbildningar som leder till jobb är avgörande för matchningen och en god språkutbildning är nödvändig för att förbättra integrationen. Det kan med fördel göras gemensamt mellan de olika förvaltningarna och med andra kommuner för att ha fokus på individernas behov och företagens efterfrågan.

Monica Andersson (C)

Ordförande Centerpartiet Lysekil

Ida Strandberg (C)

Kandidat kommunfullmäktige