Aktiv fritid och rikt kulturliv

Det är viktigt att man har ett aktivt och ett gott samarbete med kommunens föreningsliv så att man får ett brett fritidsaktivitetsutbud. Genom att föreningarna och kommunen arbetar tillsammans, kan man trots den ekonomiska situation kommunen befinner i hitta alternativa vägar för att utveckla och bibehålla våra fritidsanläggningar. Centerpartiet tror att ett rikt föreningsliv som en viktig del av vårt samhälle.

Centerpartiet vill:

  • Att kommunen har ett aktivt föreningsliv
  • Genom samarbete mellan kommun, föreningsliv och näringsliv skapa bra förutsättningar för att även i fortsättningen ha en bred fritidsaktivitetssysselsättning
  • Arbeta för ungdomsaktiviteter och mot utanförskap bland ungdomar/ungdomsgrupper
  • Skapa ett bra samarbete mellan det lokala kulturlivet, kommunen och skolan.

sol-has-bg

Aktiv fritid och rikt kulturliv

Det är viktigt att man har ett aktivt och ett gott samarbete med kommunens föreningsliv så att man får ett brett fritidsaktivitetsutbud. Genom att föreningarna och kommunen arbetar tillsammans, kan man trots den ekonomiska situation kommunen befinner i hitta alternativa vägar för att utveckla och bibehålla våra fritidsanläggningar. Centerpartiet tror att ett rikt föreningsliv som en viktig del av vårt samhälle. Den nya fritidsgården i Lysekil skapar en ny knytpunkt och samlingslokal för ungdomarna vilken vi tror är mycket positivt. 

Föreningslivet är även en viktig del av kulturlivet i vår kommun. Ett rikt kulturliv där man aktivt arbetar med att bevara de kulturarv vi har i kommunen samtidigt som vi skapar goda förutsättningar för att kunna välkomna nya kulturella idéer och värderingar. Den årliga Kulturveckan är ett arrangemang som genom samarbete utvecklats mycket positivt. Där många lokala konstnärer, föreningar och organisationer ger besökarna en fantastisk kulturell upplevelse.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.