Attraktiv arbetsgivare

De anställda arbetar dagligen med att ge våra barn en bra utbildning, tar hand om våra äldre och arbetar med utsatta människor i vår kommun. Centerpartiet har tilltro till att människorna som dagligen arbetar med att ge våra invånarna service vet bäst vilka förbättringar som kan göras för att både minska kostnader och göra Lysekils kommun till en mer attraktiv arbetsgivare. Vi vill därför skapa bättre möjlighet för personalens idéer och förbättringsförslag att bli verklighet. Vi vill även arbeta mer aktivt för att Lysekil ska klara kompetensförsörjningen.

Centerpartiet vill:

  • Starta språkförstärkt yrkesutbildning i Lysekil inom vård och omsorgen, för att bättre klara kompetensförsöjrningen inom äldreomsorgen. 
  • Ha företagsammare kultur i alla kommunala förvaltningar 
  • Införa studentmedarbetarskap för tidigt knyta till oss studenter med extra jobb under studietiden
  • Initierar ett projekt för att lyfta förbättringsförslag från personalen för att förbättra arbetsmiljön, kommunens ekonomi och service.

sol-has-bg

Attraktiv arbetsgivare

Lysekils kommun är en stor arbetsgivare med över 1 400 anställda. De anställda arbetar dagligen med att ge våra barn en bra utbildning, tar hand om våra äldre och arbetar med utsatta människor i vår kommun. Centerpartiet har tilltro till att människorna som dagligen arbetar med att ge våra invånarna service vet bäst vilka förbättringar som kan göras för att både minska kostnader och göra Lysekils kommun till en mer attraktiv arbetsgivare. Vi vill därför skapa bättre möjlighet för personalens idéer och förbättringsförslag att bli verklighet. 

Lysekil har även en stor utmaning i att klara den kommande generationsväxlingen och kompetensförsörjningen. Centerpartiet vill därför att kommunen mer aktivt arbetar för att för tidigt knyta till sig studenter och även att kommunens vård- och omsorgsutbildning utvecklas för att få fler intresserade. Vi vill även satsa på att ge kommunens befintliga personal större möjlighet till vidareutbildning för att öka kompetensen i verksamheten samt verka för att fler ska få möjlighet att arbeta heltid. 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.