Hållbar samhällsutveckling och infrastruktur

I Lysekil ska människor kunna bo, leva och verka i alla delar av kommunen. Det måste vara enkelt att bosätta sig och starta företag i hela kommunen. Det kräver hållbar infrastruktur med bra vägar för både bilister, cyklister och gångtrafikanter. Det behövs även fler bostäder och en snabb bredbandsuppkoppling. 

Centerpartiet vill:

  • Ta fram en strategi för parkeringsituationen i Lysekil
  • Att förbättrad standard på väg 162 och 785 prioriteras
  • Fortsätta arbetet med bredbandsutbyggnad i hela kommunen

sol-has-bg

Hållbar samhällsutveckling och infrastruktur

I Lysekil ska människor kunna bo, leva och verka i alla delar av kommunen. Det måste vara enkelt att bosätta sig och starta företag i hela kommunen. Det kräver hållbar infrastruktur med bra vägar för både bilister, cyklister och gångtrafikanter samt en snabb bredbandsuppkoppling. 

Lysekil är beroende av bra vägar för in- och utpendling som även är anpassat för sommaren när invånarantalet mångdubblas. Centerpartiet vill därför arbeta för bättre standard på väg 162, främst Lyse-Gåseberg, krysset vid Göfab och Hallinden-Gläborg samt väg 785 mellan Skaftöbron och Grundsund. Centerpartiet är glada över att en rondell i Hallinden äntligen har kommit på plats. Nu behöver kommunen öka samarbetet med Sotenäs för att få vägen mellan Hallinden-Gläborg prioriterad i regionens infrastrukturplan. Vi ser arbetat för kommunalt VA från Brodalen till Hallinden som avgörande för att möjliggöra industrier och bostäder i området.

Tillgängliga vägar är viktigt för att människor ska kunna bo och leva i hela Lysekil. Det är också viktigt att tätort och landsbygd behandlas lika samt att hemtjänst och räddningstjänst kan ta sig fram. Därför vill vi ha kvar den kommunala snöröjningen på landsbygden.

Bredbandsutbyggnad är avgörande för att människor ska kunna bo, studera och driva företag i hela kommunen. Vi ser det som viktigt att fortsätta arbetet där fiberbredband saknas.  

Parkeringssituationen i Lysekil behöver ses över. Vi vill inför gratis parkering med P-skiva i Lysekil och arbeta för fler parkeringar, t.ex. genom att undersöka möjligheten med parkeringspråm. Centerpartiet vill även se över möjligheten att öka cyklandet i Lysekil genom fler cykelvägar och genom att införa ett enkelt och flexibelt uthyrningssystem av cyklar i hela kommunen, likt Styr & Ställ i Göteborg. 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.