Ledarskap för lysekil Framåt!

Lysekil behöver ta tillvara på den kraft och de idéer som finns bland invånare, personal och företagare. Lysekil behöver mer närodlad politik och ett starkt och ansvarstagande ledarskap framåt!

sol-has-bg

Framtidstro, ansvar och ledarskap för Lysekil framåt!

Lysekils kommun är fantastisk. Nöjes- och kulturlivet i Lysekil, klipporna på Skaftö och friluftslivet på Stångenäset och Härnäset är några exempel. En fin livsmiljö att vara stolta över. Ett starkt föreningsliv i
hela kommunen som ger barn och unga möjlighet att rida, simma, klättra, spela fotboll, handboll eller ishockey. En sommardestination som är känd i hela Sverige och omtalad i omvärlden. Alla eldsjälar i föreningslivet, småföretagare med drivkraft och industrier som tar samhällsansvar. Alla dessa bidrar till att Lysekil är en så bra plats att leva på. Det är de som skapar jobb, egen försörjning och allt vad det innebär. De som ser till att vi inte bara kan arbeta, utan även njuta av kultur- och nöjeslivet i kommunen.

Lysekil ska ge en god kommunal service, trygg äldreomsorg och en bra utbildning. Det kräver en god ekonomi. För att lyckas behöver Lysekil arbeta strategiskt, lära av de bästa kommunerna på varje område och arbeta tillsammans med personal och invånare för att utveckla verksamheterna. Alla
kommuninvånare förtjänar att få ut mesta möjliga för varje inbetalad skattekrona.

God kommunal service, trygg äldreomsorg och bra utbildning.  Det skapar inte bara goda förutsättningar för ett gott liv för kommuninvånarna, det möjliggör en attraktiv kommun dit fler söker sig. För jobb, bostad, kärlek eller trygghet. En trygg plats för att trivas. En plats för att bilda familj. En plats för att bli gammal.

Potentialen för Lysekil som kommun är enorm. Men det finns både  problem och utmaningar. Ett växande utanförskap. Otrygghet. Människor som tappat hoppet. Det vill vi bryta. Det vill vi förändra. Vi vill få en ekonomiskt, socialt och hållbar kommunal utveckling. Med en god kommunal service, trygg äldreomsorg och bra utbildning lägger vi grunden för ett gott liv för alla invånare.

Företagare ska känna att de får en snabb och rättssäker  handläggning. Föräldrar ska veta att sina barn får en bra utbildning. Barn ska känna sig trygga med sina föräldrar inom äldreomsorgen.

Lysekil har en fantastisk potential som inte tas till vara  på fullt ut. Vissa klagar över tillståndet. Vi kavlar upp armarna, tar ansvar. Lysekil behöver reformer. Lysekil behöver framtidstro. Lysekil behöver ledarskap framåt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.