Miljö och klimat

Centerpartiet vill ha ett grönare Lysekil, som sätter upp tuffa miljömål och som jobbar för 100 % förnybar energi. Det handlar om allt från miljövänliga bilar till gröna jobb. Att miljön vi lever i är giftfri är något som ska vara självklart. Du ska inte behöva oroa dig för att maten du äter eller badankan barnet tuggar på är giftiga. 

Centerpartiet vill:

  • Att alla kommunala fordon ska vara miljöfordon och drivas med alternativa bränslen, som t.ex. el eller biogas
  • Ta fram en långsiktig fjärrvärmeplan och en värmeförsörjningsplan
  • Ta fram en åtgärdsplan för att inventera eventuell förekomst av produkter och material som innehåller miljögifter samt ersätta det med giftfritt material samt ställa krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling
  • Att Lysekils kommun tar fram en livsmedelspolicy som ska utformas så att kommunen ska upphandla livsmedel som är producerade i enlighet med svensk miljö- och djurskyddslagstiftning

sol-has-bg

Miljö och klimat

Centerpartiet vill ha ett grönare Lysekil, som sätter upp tuffa miljömål och som jobbar för 100 % förnybar energi. Det handlar om allt från miljövänliga bilar till gröna jobb. Att miljön vi lever i är giftfri är något som ska vara självklart. Du ska inte behöva oroa dig för att maten du äter eller badankan barnet tuggar på är giftiga.  

Kunskapen om energisnål och miljöanpassad bebyggelse ökar hela tiden och förutsättningarna för goda lösningar blir allt bättre. Vårt samhälle måste ställa om till mer miljövänlig energi, vi ser en stor potential i vindkraft, solenergi, vågkraft och biogas. Vi anser att Lysekil ska ha som målsättning att bli självförsörjande på förnyelsebar energi och ta ett ansvar för att öka den lokalproducerade energin. Det bör därför finnas parkeringsplatser försedda med elstolpar för laddning av elbilar eller laddhybridbilar i alla kommundelar i Lysekil. 

Centerpartiet vill arbeta för att alla kommunala om- och nybyggnader skall förses med solceller, eller liknande alternativa energikällor för värme, kyla och elförsörjning. Vi vill ta fram en värmeförsörjningsplan för att säkra luftmiljön och att en långsiktig fjärrvärmeplan upprätts, där även förslag till  alternativa uppvärmning ingår. Centerpartiet vill även utreda möjligheten till en rötningsanläggning för hushållsavfall och avloppsslam till biogas inom kommunens gränser. 

Offentlig upphandling ska i första hand ske småskaligt, med ett aktivt miljötänk och sunt förnuft för grön ekonomi. Centerpartiet anser därför att Lysekils kommun ska ställa krav i upphandlingen för att minska gifterna i vardagen och för att maten till våra barn och äldre ska produceras i enlighet med svensk miljö- och djurskyddslagstiftning.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.