Mellerud
Centerpartiet lokalt

Årsmöte 26/2 17:00

Centern i Mellerud fick mycket gjort 2016!

Centern i Mellerud har 149 medlemmar och de har träffats till ett 30 tal aktivteter under året, i vitt skilda sammanhang som; medlemssmöten, öppna möten, styrelsemöten, distrikts- och regionsstämmor i Centern, pendlarkampanjer, studiebesök, Kanalyran, Mellerudsmässan och Dalslands första pridefestival.

”Centerns framtidsverkstad” har pågått och nu har vi en kommunikations- och handlingsplan.

Mellerud deltar aktivt i Dalslandscenterns arbete om bland annat samverkan för att bättre ta till vara Dalslands sjukhus. Förstärkt infrastruktur, kollektivtrafik och valstrategier inför valet 2018 är andra aktuella frågor för samverkan

Man har kunnat läsa Centerns aktiviteter i Melleruds Nyheter vid ett flertal tillfällen.”Klövernytt” med aktuell information har sänts till alla medlemmar och hemsidan är uppdaterad enligt den nya Centerstandarden och Facebook används både interna och externt .

Inte så illa för ett år mitt emellan två val!
Alla möten vi har för att sköta våra förtroendeuppdrag i kommunen ligger utanför den här listan.

LADDA NER DAGORDNING HÄR....
LADDA NER VERKSAMHETSBERÄTTELSEN HÄR.....