Minnesutställning om Thorbjörn Fälldin

LÖRDAG 11 MARS KL. 10-14

Ingång vid Medborgarkontoret, hjärtligt välkomna!