Centerpartiet i Fyrbodal studerar Västtågsutredningen

Västtågsutredningen handlar om nya stationer - remissbehandling  börjar nu

Utredningen pekar ut Frändefors, Brålanda, Dals Rostock och Bäckefors som bra stationer på linjen mellan Öxnered och Kornsjö. Dals Ed har redan station, så totalt 5 kan den det bli, väl utspridda och med bra täcknng av landskapet. Dessutom säger utredningen att det bör byggas en station vid sjukhuset NÄL, en stor arbetsplats för oss i Mellerud, förutom förstås för sjuk- och besöksresor.   Många vill ha en ny station i Upphärad, söder om Trollhättan. Den rekommenderas inte i utredningen p g a att investering blir mycket stor och att restiderna på den banan redan är längre än vad som  var tänkt och är rimligt.

Om stationer i Dalsland skulle hamna i prioritetskonflikt med en sådan station är det självklart mycket viktigare att skapa nya pendlingsmöjligheter från områden som idag inte alls har det, än att förbättra service i en kommun som redan har mycket omfattande trafik och som fått stora investeringar ur stats- och regionkassorna.

På fotot pratar Lars  Gunnar Larsson från Mellerud under mötet i Uddevalla. Han är ersättare i regionens Kollektivtrafiknämnd och är med i Centerpartiets arbetgrupp för infrastruktur här i västsverige.

Han uppmanade alla att vara mycket aktiva i remissbehandlingen för sina kommuners räkning. Skall det här bli av krävs hårt politiskt arbete, mod, pengar och uthållighet!

T ex är socialdemokraterna väldigt ljumma i frågan; tycker inte det skall byggas nya stationer innan underhållet av järnvägen är ordnat. Också viktigt förstås och måste åtgärdas, men det får absolut  inte hindra utvecklingen i t ex Dalsland. Utredingen föreslår även flera nya stationer runt om i regionen.