Mellerud
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Lyckat besök från Anders W Jonsson i Dalsland

Lyckat besök från Anders W Jonsson i Dalsland

Anders hann med allt i vår digra plan för Dalslandsbesöket, träffade medborgare, företagare och offentliga förvaltningar från 5 kommuner, säkert över 50 totalt.

På fotot; Lars Gunnar Larsson Mellerud C, Per-Olof Hilmér, Biogas Brålanda, Anders W Jonsson, Thomas Sylveson, Biogas Brålanda

Han var väldigt nöjd och inspirerad under och efter besöket. Centerpartiet är redan rätt ute i frågorna som  beylstes, motivtionen och beslutsamheten nu ännu starkare.

Se hela programmet i vår förra nyhet.

Av allt viktigt vi gjorde under dagen, tar vi med Biogas Brålanda på foto.

Detta är just nu Dalslands enda mack för biogasfordon, men snart kommer det  nya i  Mellerud, Bengsfors och Dals Ed. Då kan fler privatpersoner och våra kommuner börja använda detta hållbara kretsloppsbränsle, gjort på avfall. 

Minst lika spännande är att Biogas Brålande projekterar för en fördubbling  av  sin produktion, och att den blir idealisk för att använda slaktavfall.  Ett mycket bra substrat, som råvaorna kallas, men svårt att använda utan störande lukt.  Något som en  ny anläggning blir konstruerad för.

Politiskt måste biogasen ha samhällets stöd, fossil diesel och bensin är alldeles för  billig för att konkurrera ut på helt kommersiell grund. Just nu får biogas från Danmark stöd i båda länderna  och ger skev konkurrens, slår direkt mot biogasföretagare i Sverige. Biogas Brålanda dock i bra position med långsiktiga kontrakt för kollektivtrafiken i Trollhättan. Kollektivtrafikens användning och olika regionala stöd drivs på ordenligt av Centerpartiet i Västra Götaland, där Krisitina Jonäng är regionråd och ordförande i Miljönämnden.

Dessutom måste varje form av stöd vara långsiktigare än hittills, inses lätt när man ser vilka investeringar företagarna redan  gjort och vill fortsätt med.  Centerpatiets arbete nationellt drivs av Rickard Nordin, Riksdagsman från Göteborg

Slutligen har EU parlamentets miljöutskott konstiga idéer om vilka råvoror som för omvandlas till biogas och biobränlse. Centerpartiets Fredrick Federley leder partiets ansträngning för att få bättre EU-regler istället för de försämringar som aviserats.

I Mellerud gläds vi stort år att upphandling av gasbilar till kommunens verksamheter påbörjats. Vi har drivit på sedan 2012, nu landar äntligen alla pusselbitar på rätt plats!.