Näringsliv & Arbete

Näringsliv

Ett väl utvecklat och starkt näringsliv är en förutsättning för kommunens fortsatta utveckling. Det är viktigt att både politiker och tjänstemän har kunskap om och förståelse för företagandets villkor. Kommunen ska ha ett gott förhållningssätt och höga ambitioner när det gäller service och dialog med företagen. Målet för Centerpartiet är att Mellerud utvecklas än mer som en attraktiv kommun att starta och driva företag i. Det är genom ett aktivt näringsliv som arbeten skapas.

Mellerud är sedan gammalt ett väletablerat handelscentrum. Centerpartiet ser positivt på en utveckling av handeln på Västerråda som ett komplement till befintlig handel kring Köpmanstorget och övriga centrum.

Dagens skolelever är morgondagens företagare. Vikten av ett gott samarbete skola – näringsliv kan inte nog understrykas. Centerpartiet stödjer satsningen Ung Företagsamhet, där ungdomar inspireras till ett entreprenörskap.

Upplevelser, kultur och turism

Besöksnäringen en viktig framtidsbransch med stor utvecklingspotential. Detta gäller såväl för Melleruds kommun som för Dalsland som helhet. I vår kommun finns en mängd högintressanta besöksmål som lockar både invånare och besökande turister. Dalslands Kanal med akvedukten, Håveruds- och Upperudsområdet, Kroppefjäll, Dalaborg, Sunnanå, Vänerkusten och Köpmannebro är alla exempel på välbesökta platser och upplevelseområden. Aktiviteter som trolling, golf, bad, släktforskning, konst och kultur, camping, restauranger, muséer och vandringsleder – bo, göra, äta - bidrar till att ytterligare förstärka attraktiviteten i Mellerud. Det som lockar tillfälliga besökare spelar även en viktig roll för att locka fler permanentboende.

Centerpartiet vill ge företagandet inom kultur och turism särskild uppmärksamhet eftersom det både förstärker och breddar den nuvarande företagsstrukturen. Enbart Dalslands Kanal fungerar idag som en katalysator för ett 50-tal företag med turistanknytning i landskapet.

Arbete

I hela kommunen finns en stor mångfald av arbeten representerade inom en mängd näringar. Dessa arbeten behövs för att bygga den välfärd som den enskilde får på det privata planet men också för att kunna erbjuda en god service för kommuninvånarna. En god arbetsmarknad är därför central i Centerpolitik på det lokala planet och ska underlättas på alla sätt vad det gäller etableringar och/eller nyanställningar.

Ett arbete är inte självklart för alla idag, många står utanför arbetsmarknaden, inte minst våra ungdomar. Det måste bli lättare för ungdomar att få en anställning både i ett kortare och längre perspektiv för att höja sitt meritvärde och därmed förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Möjlighet till studier med ändrad inriktning och till vad arbetsmarknaden efterfrågar är en hjärtefråga för oss i Centerpartiet.

Melleruds kommun är en stor arbetsgivare, den största, och det finns hela tiden behov att förbättra organisationen inför framtiden och för att möta förändrade förutsättningar. Det är viktigt att det finns arbetsro, arbetsglädje, flexibilitet, kompetens, ett gott samarbete, klara och tydliga inriktningar för de olika verksamheterna.

Centerpartiet har under innevarande mandatperiod aktivt bidragit till att stärka kommunens personal genom utbildning vilket är ett viktigt ansvar som arbetsgivare. Det är viktigt att utvärdera utbildningsbehov och arbetsmiljö kontinuerligt för att kunna sätta in åtgärder och eftersträva en ständig förbättring.

Bild

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.