Pressmeddelande

Små lägenheter i blandad boendeform mellan hyres- och bostadsrätter, det vill Munkedals invånare ha, enligt Centerpartiets enkät. Dessutom är byggnader i trä det överlägset mest populära.

Centerpartiet i Munkedals kommun har under sensommaren och hösten genomfört en enkätundersökning för att höra hur Munkedals invånare ser på den nya byggnationen på Vadholmen. Den har genomförts dels i samband med torgaktiviteter i Munkedal, dels via Facebook och hemsida.

Undersökningen visar att 63% av de svarande föredrar små lägenheter – 1-or och 2-or. 37% föredrar 3-or och 4-or men ingen har önskat större lägenheter. När det gäller boendeform väljer 57% ett blandat boende. 33% föredrar enbart hyresrätter och 10% enbart bostadsrätter. När det gäller gestaltning av husen svarar en överväldigande majoritet att träfasad är att föredra.

- Det visar Munkedals viktiga historia kring skog, trä och fina träbyggnader, menar Lars-Göran Sunesson, ordförande, Centerpartiet Munkedal.

Enkäten visar att arkitektur och gestaltning är den viktigaste faktorn inför byggnationen, enligt de som svarat. Tillgänglighet och miljöhänsyn är andra viktiga faktorer medan grönytor och barnvänligt boende kommer på plats fyra och fem i undersökningen.

Vi närmar oss en byggnation av nya bostäder på Vadholmen i Munkedal och Centerpartiet ser positivt på detta.

- Vi är i behov av nya bostäder för att hela kommunen ska utvecklas, säger Carina Thorstensson, gruppledare för Centerpartiet och företagare i kommunen. Platsen på Vadholmen är väldigt bra. Det är nära centrum och ligger fint intill Örekilsparken, fortsätter hon.

Nu kommer fokus att ligga hur processen ska fortsätta. På måndagen (läs 7 december) tas beslut om att skapa byggrätter som gör att arbetet med försäljning kan fortsätta. Centerpartiet vill ge det kommunala bostadsbolaget möjlighet att bygga en av fastigheterna.

- Munkbo ska vara med och utveckla Munkedals bostadsbestånd. Det gör vi genom att vara med i denna typ av projekt. Det kan vi klara genom att sälja något av Munkbos andra fastighetsområden, förklarar Karl-Anders Andersson, Centerpartiets representant i Munkbos styrelse.

För ytterligare information, kontakta:
Lars-Göran Sunesson, 070 696 96 43
Carina Thorstensson, 070 391 16 17
Karl-Anders Andersson, 070 535 04 37