Lovisa Svensson


Ledamot av kretsstyrelsen

Ersättare av kommunfullmäktige

Ersättare av välfärdsnämden

Ersättare av välfärdsnämndens myndighetsutskott

Ersättare av barn- och utbildningsnämnden

Hej!
Mitt namn är Lovisa Svensson och jag är uppväxt och bosatt i Munkedal. Jag studerar just nu till socionom vid Göteborgs universitet. Jag har tidigare arbetat som regional verksamhetskoordinator för Centerpartiets ungdomsförbund och har varit aktiv i CUF och Centerpartiet i Munkedal sedan våren 2016. Jag har sedan valet 2018 ersättarplatser i olika nämnder i kommunen och i regionen.

De frågor jag brinner för är jämställdhet och allas rättigheter till ett värdigt liv. Det ska inte spela någon roll vem du är, varifrån du kommer eller vilka förutsättningar du har i livet. Det kan handla om allt från LSS, biståndsbedömning och lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättningar till fungerande färdtjänst och kollektivtrafik som möjliggör för alla kommunens invånare att leva ett bra och värdigt liv.

Kontakta Lovisa Svensson

Kontakta Lovisa

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.