Munkedal
Centerpartiet lokalt

Lars-Göran Sunesson


Ordförande av kretsstyrelsen

Ledamot av kommunfullmäktige

Ledamot av barn- och utbildningsnämnden

Ledamot av kultur- och fritidsnämnden

Hej!

Jag heter Lars-Göran Sunesson, är 48 år och bor i Bärfendal sedan drygt 20 år. Jag är född och uppvuxen på en mjölkgård i södra Småland. Där blev jag också Centermedlem när jag gick med i CUF som 14-åring 1984.

Jag arbetar som lärare på låg- och mellanstadiet och det är också skola och utbildning och frågor som rör barn och ungdomar som jag brinner mest för. Vi måste ha en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Jag ser gärna andra pedagogiska idéer i skolan än de traditionella som äventyrspedagogik, ett engelskaspår på högstadiet eller profilerade förskolor.

Vi behöver också ge möjligheter till ett rikt kultur- och fritidsliv i kommunen. Det kan vi t.ex. göra genom att stötta och samarbete med kommunens föreningar.