seniornätverket

Nätverket träffas cirka fyra ggr per år och delar erfarenheter kring seniorfrågor för oss 65+.

Styrgruppen som utses av distriktsstyrelsen är följande;

Ann-Britth Fröjd, sammankallande
Mats Häggner
Anne Sörqvist

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.