Valet 2022

2022 är det val till kommun, region och riksdag. Fyrbodal ska ta fram två stycken valsedlar, en till riksdagen och en till regionen.

Anne Sörqvist
Distriktsordförande
Simon Fredriksson
Verksamhetsutvecklare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.