Nominerade Kandidater till regionvalet

Här kan du läsa om de personer som kandiderar för Centerpartiet i Fyrbodal till regionvalet 2022. Kandidaterna presenteras i bokstavsordning. Klicka på respektive kandidat för att läsa mer.

Anna-Lena Carlsson

 

Ålder: 62 år

Ort: Strömstad

Sysselsättning: Arbetar som enhetschef för ett äldreboende

Kandidatpresentation: Bor på Pilegården nordost om Strömstad vid Idefjorden, tillsammans med min man. Tillsammans har vi fyra vuxna barn och tre barnbarn.

Jag har varit politiskt engagerad sedan tonåren, med ett kort uppehåll när de äldsta barnen var små. Jag har ett stort intresse för sociala frågor och jag önskar driva frågan om en utvecklad nära vård, som ger god och jämlik vård så rättvist som möjligt till var och en som behöver den.

AnnaSara Perslow


Ålder: 47 år

Ort: Göteborg/Bengtsfors

Sysselsättning: Verkställande tjänsteman

Kandidatpresentation: Det är min fulla övertygelse att världen kan bli bättre än idag, och det genom många starka individer som alla tror att lösningen finns inom oss och att vi tillsammans kan nå längre.

Jag växte upp i Steneby. Ja, egentligen växte jag först upp i Ed, följt av Bengtsfors då Stora Havden, den gård som senare togs över av min mamma, brukades av min mormor och morfar. Att växa upp där industrin betydde så mycket, och se samhället påverkas då en av de största fabrikerna la ner, kommer alltid vara händelsen som präglat mig mest. Det blev då så tydligt att sysselsättning är nyckeln till ett hållbart samhälle.

Under denna mandatperiod har jag fått förtroendeuppdrag i både Göteborg och regionen. Jag sitter som ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige och som ersättare i regionen. Jag är även ordförande i Park & Naturnämnden i Göteborg, ledamot i GöteborgsOperan och i Stiftelsen Stenebyskolan.

Nu står jag till förfogande för ännu en mandatperiod – för att jobba för sysselsättningen – i hela Sverige

Sociala medier:
Facebook
Facebook
LinkedIn
Instagram

Anne Sörqvist


Ålder: 70 år

Ort: Åmål

Sysselsättning: pensionerad sjuksköterska

Kandidatpresentation: Har mina rötter i Åmål och återkom dit 1988 efter en tid i Göteborg och många år i Stockholm. Aktiv inom politiken i Åmål, inom primärvården i regionen och idag framför allt som ordförande i Centerpartiet Fyrbodal.

Jag vill göra regionen grönare, tryggare och mer jämställd. För mig är det viktigt att ta vara på allas kraft med mesta möjliga frihet och egenmakt. Vi ska klara klimatmålen, främja hälsa i alla åldrar, erbjuda nära god vård, satsa på nytänkande och innovation för jobb och företagande och inte minst bjuda kultur och friluftsliv till alla. Regionen ska stödja utbildning, forskning och infrastruktur i bred mening.

Hela regionen har potential att utvecklas inte minst inom energi, livsmedel och besöksnäring. Med klok politik som gynnar hela regionen kan vi ligga i framkant och skapa en hållbar framtid.

Vill fortsätta jobba för den nära vården t ex fler dietister och specialistsjuksköterskor i primärvården, särskilda satsningar för äldre och bättre villkor för vårdpersonalen.

Ann-Marie Jacobsson

 

Ålder: 58 år

Ort: Högsäter

Sysselsättning: Rådgivare i ekonomi och redovisning

Kandidatpresentation: Jag bor på en gård i Järbo, Färgelanda kommun. I grunden har jag lantbruksutbildning och har sedan studerat ekonomi vid Högskolan i Borås. Mitt arbetsliv har varit inom ekonomi, politik och lantbruk i olika former. Är nu rådgivare på Ludvig & co i Uddevalla med inriktning redovisning, ekonomi och utveckling för lantbruksföretag.

Stor del av fritiden ägnas åt politik i olika former. Jag är ordförande för Centerkvinnorna Fyrbodal och sitter med i väststyrelsen, kretsstyrelsen och avdelningen. Övrig fritid går åt till att hjälpa till på gården vid arbetstoppar, jag gillar att jobba praktiskt ibland, vandring i skog och mark, resor och annat föreningsliv. Familjen består av man och 3 utflugna barn.

Jämställdhetsfrågor står högt på min agenda, men också landsbygdsutveckling. Är intresserad av arbete med utbildning och inkludering, tillgänglighet och förenkling, miljöfrågor och kollektivtrafik.

Ann-Marie Olofsson


Ålder: 69 år

Ort: Fjällbacka

Sysselsättning: Pensionär

Kandidatpresentation: Jag är centerpartist på grund av tron på den egna människan och dess möjligheter att påverka livet i stort och smått. Centerns tro på vår egen företagsanda och kraft att skapa utveckling, jobb och hållbart samhälle i hela landet. Jag har varit aktiv inom Centern från CUF till idag. Mitt nuvarande uppdrag är ordförande i kommunfullmäktige.

Bo Carlsson


Ålder: 71 år

Ort: Brålanda

Sysselsättning: Lantbrukare

Kandidatpresentation: Det viktigaste för mig är resurserna för sjukvård hamnar i hela regionen. Jag vill att regionen ska jobba för att förbättra de mindre vägarna i vårt område. Jag vill att sjukvården ska vara rättvisare mellan män och kvinnor. Sjukvården i första hand ska vara i offentlig regi. Att den modernaste tekniken ska användas i regionen. Utbyggd kollektivtrafik på landsbygden. Bättre samarbete mellan regionen och kommunerna. Jag vill att det fortfarande ska gå att köra biogas som ett miljövänligt alternativ.

Britt Lindgren


Ålder: 56 år

Ort: Sotenäs

Sysselsättning: Egenföretagare

Kandidatpresentation: Jag är gift och har en vuxen son. Gick med i CUF när jag var 14 år, var under en period anställd som kretsorganisatör. Är en föreningsmänniska, har lätt för att samarbeta, är lösningsorienterad, och inte rädd för att ta ansvar har varit ordförande vid ett antal gånger men trivs lika bra i andra roller. Är utbildad undersköterska, och har jobbat som det i över 20 år. Nu driver jag tillsammans med min man ett byggföretag och vandrarhem.

Det jag brinner för är, att trots att vi är ett rikt land, är det många som inte får den hjälp de behöver, detta måste vi ändra på. Kommuner och regioner måste samverka mer. Vi måste stärka upp våra vårdcentraler, göra det attraktiv att jobba på vårdcentraler på landsbygden. Miljö och klimatet har också alltid varit viktigt för mig, men vi får akta oss för att lägga för stor administrativ börda på våra små och medelstora företag. Som företagare ser jag att det blir mer och mer administration som tynger och hindra i många fall utveckling av företagen.

Britt-Marie Palmestål


Ålder: 72 år

Ort: Trollhättan

Sysselsättning: Vårdlärare

Kandidatpresentation: Jag är en aktiv pensionär som sedan många år haft uppdrag i kommun och region. Nu har jag nämndemannauppdrag inom Förvaltningsrätt och Tingsrätt. Jag är intresserad av motion i olika former, litteratur, kultur och föreningsliv.

Politiskt är mitt engagemang just nu inriktat på äldre-och sjukvårdsfrågor.

Camilla Johansson

 

Ålder: 54 år

Ort: Uddevalla

Sysselsättning: Processledare och samhällsutvecklare

Kandidatpresentation: Bor i det lilla samhället Ljungskile i ett hus från 1890. Fritiden läggs på att vara mormor, den stora trädgården och bevarande av den kulturhistoriska miljön som finns i anslutning till hemmet.

Har arbetat som heltidspolitiker de sista åren med fokus på folkhälsa, arbetsmarknad, skola och integration. Vikten av att redan som barn tidigt komma in i sammanhang utefter ens egna förutsättningar leder till trygga vuxna individer. God hälsa, en fullföljd skolgång och inkludering i samhället är grundstenar för att kunna skapa en mer jämlik arbetsmarknad och lika villkor oavsett vem man är. En kraft för lokalsamhället och den enskilda individens möjligheter.

Carina Tihane


Ålder: 57 år

Ort: Högsäter

Sysselsättning: Familjehem

Kandidatpresentation: Jag är en öppen social person som väljer att vara positiv mest hela tiden. Jag lever på min gård i norra delen av Färgelanda kommun, med mina två barn som är 13 år och 15 år. Har 4 vuxna barn och ett barnbarn som flyttat hemifrån för länge sedan. Jag har bott och verkat i Dalsland i 27 år . Jag är bördig från Dalarna. Jag sitter i fullmäktige och i socialnämnden och sociala utskottet i min kommun för tillfället. Jag brinner för barn och unga. Värnar och strider för deras rättigheter och att alla har rätt till ett bra liv. Sociala frågor är det som fångar mitt intresse. Har varit familjehem sedan 2004 och trivs med det. Min fritid består av hundträning, motion i alla former.

Christina Virevik

 

Ålder: 61 år

Ort: Dals-Ed

Sysselsättning: Leg. sjuksköterska, biträdande enhetschef hemsjukvård/rehab

Kandidatpresentation: Bor på landsbygden med sambo och katt. Social som person och har ett tryggt nätverk kring mig, både i jobbet men även privat. Engagerad i olika sammanhang, vägföreningen, hembygdsföreningen och fiskevårdsföreningen. Ordförande i kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen sedan förra valet.

Då jag arbetar inom hälso- och sjukvården är självklart de frågorna viktiga för mig. Att ge bra möjligheter att bo, leva och arbeta på landsbygden är också viktigt för mig och så är jag intresserad av miljöfrågor.

Clas-Åke Sörkvist

 

Ålder: 74 år

Ort: Hamburgsund

Sysselsättning: Politiskt aktiv pensionär

Kandidatpresentation: Polis från 1966 (19 år), var under drygt 20 år mc-polis, tjänstledig från Polismyndigheten för att inne ha uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i Tanums kommun i 14 år, f.o.m 2001 t.o.m 2014. Ledamot av kommunfullmäktige i Tanum från 1985 och fortsatt. Har även var ledamot av regionfullmäktige under en period. Ordförande Fyrbodals kommunalförbund under åtta år. Haft ett antal olika politiska uppdrag under de senaste 40 åren. Har under en 20-årsperiod även varit s.k. månskensbonde. Två vuxna barn, tre barnbarn.

Jag vill jobba för/med infrastrukturfrågor i alla dess former, vägar, järnvägar, solpaneler, vätgas, bredband olika IT-utvecklande frågor. Hela regionen skall leva, inkluderande de mindre kommunerna i utkanten av VG-regionen.

Elisabeth Johansson


Ålder: 54 år

Ort: Strömstad

Sysselsättning: Egenföretagare

Kandidatpresentation: Alla har inte samma förutsättningar att vara sitt bästa jag, och är det viktigt för mig att stärka individen, och att samhället ger stöd där det behövs och på ett anpassat sätt för varje individ.

Ett område jag brinner extra för är jämställdhet, där många utmaningar finns kvar att ta tag i även om vi i Sverige har kommit en bra bit på väg. För att kunna ta ytterligare behövs ett stärkt värdegrundsarbete i skolan, och ett sätt jag tycker att det genomföras är att sex-och samlevnad får bli ett eget ämne i skolan genom hela skoltiden. Det behövs också reglering av porrsidor, med åldersverifiering.

Jag är ledamot i Centerkvinnornas förbundsstyrelse.

Jag brinner också för det svenska lantbruket, där vi måste hitta en väg som blir lönsam för både lantbruket och miljön.

Elisabeth Wessel


Ålder: 54 år

Ort: Vänersborg

Sysselsättning: Administratör

Kandidatpresentation: Idag arbetar jag i ett kommunalt förbund med central administration för gymnasieskolan. På fritiden motionstränar jag. Sedan många år sitter jag också i flera styrelser i föreningsliv både på lokal och regional nivå inom dövrörelsen.

Ett allomfattande samhälle gör att människor inkluderas. Detta genom att tillgänglighetsbrister synliggörs. Tillgängligheten ökar genom att nya produkter, nya miljöer, nya program och nya tjänster tas fram. Samtidigt kan kostnaderna minska. För att kunna öka tillgängligheten är det viktigt att identifiera hinder så att vi kan undanröja dem. Vi behöver inhämta kunskap från människor med funktionshinder för de vet bäst vilka behov de har. Diskriminering ska motverkas och barnrättsperspektivet ska också beaktas. Målet är att samhället ska bli tillgängligt för alla med beaktande av de mänskliga rättigheterna.

Mina hjärtefrågor är: delaktighet, mångfald och de mänskliga rättigheterna. Jag hoppas på att få ert förtroende, så jag kan företräda er på regional nivå.

Presentationsfilm

Faraah Mohamud


Ålder: 23 år

Ort: Färgelanda

Sysselsättning: Jag jobbar som verksamhetsutvecklare för Västra Vi Unga och samordnare för projektet NAD i Väst.

Kandidatpresentation: Jag är en person med stort engagemang som vill lyfta ungdomsperspektivet, något som Centerpartiet för ofta gör dåligt. Jag vill lägga tid och kraft på att göra ett bra jobb i regionen och ta de viktiga politiska striderna som krävs för att få igenom centerpartipolitik. En stor utmaning är den ökande psykiska ohälsan bland unga. Jag vill driva på för att ungdomspsykiatrin får mer resurser. En annan viktig fråga är ungas tillgång till kollektivtrafiken.

Jag kommer driva miljö- och klimatfrågorna och se till att vi i region Västra Götaland tar ledartröjan så att vi efterlämnar en levande planet att leva och verka i för kommande generationer.

Ett framtidsparti måste ge unga framtidshopp. Men vi behöver därutöver arbeta kraftigt för att minska arbetslösheten genom en aktiv näringspolitik och investeringar i människors kunskaper och kompetens. Vi behöver stärka utbildningsmöjligheterna i regionen för att både möta och utveckla framtidens jobb. Det ska vara möjligt att bo och leva där man själv vill i hela Västra Götaland, såväl i en stad som på landsbygderna. En väl fungerande utbildning för alla åldrar är en av de viktigaste komponenterna för hela regionens utveckling och tillväxt. Matchningen mellan skola och arbetsliv måste förbättras så att fler får jobb oavsett om man är född i Sverige eller någon annanstans. Företagande ska uppskattas, inte beskattas. Jag vill ta bort onödigt regelkrångel för våra företagare, små som stora. Jag menar allvar med att hela regionen ska leva.

Gerd Johansson


Ålder: 63 år

Ort: Bullaren

Kandidatpresentation: Jag har i många år varit engagerad kommunalt i Tanums kommun. Huvudsakligen i skola, barnomsorg, kultur mm. Har i mitt yrkesliv arbetat inom offentlig förvaltning, bl a som socionom. Har uppdrag som nämndeman såväl i tingsrätt som förvaltningsrätt och vice överförmyndare.

Född och uppvuxen och bor på lantgård. Gift och bor med min man på en gård med jord- och skogsbruk.

Frågor som engagerar är sjukvård och andra omsorgsfrågor, landsbygdspolitik, rättsfrågor samt allmänna rättvisefrågor.

Gunilla Karlsson


Ålder: 64 år

Ort: Trollhättan

Sysselsättning: Undersköterska

Kandidatpresentation: Jobbar inom hemtjänsten i Sollebrunn. På min fritid är jag ute i skog och mark där jag tränar och jagar med mina Wachtelhundar. Har politiska uppdrag i Trollhättans kommun sitter även i distriktsstyrelsen för Centerkvinnorna. Jag brinner för jämställdhetsfrågor och att vi ska ha säker och sund mat.

Hans-Inge Sältenberg


Ålder: 67 år

Ort: Strömstad

Sysselsättning: Skogsbrukare/pensionär

Kandidatpresentation: Född och uppvuxen på Gården Sälten, Strömstad som jag äger och brukar, har bott i Uddevalla i drygt 20 år. Fick mitt första politiska uppdrag i Strömstad efter valet 1976. Har haft uppdrag i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Uddevalla och Strömstads kommuner. Tidigare politisk sekreterare i Västra Götalandsregionen. Ledamot i styrelsen för Gerlesborgsskolan (VGR mandat).

Politiska prioriteringar: Kultur- och utvecklingsfrågor och utbildnings- och folkbildningsfrågor. Frågor som är viktiga för att ge oss människor förutsättningar, möjligheter, gemenskap och att få uppleva och se helhet och sammanhang i livet. Utveckling i hela regionen där de gröna näringarna är viktiga för att uppnå det.

Ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan Väst avdelning som omfattar Strömstad och 18 andra kommer i nordvästra Västra Götaland. Ledamot styrelsen för Studieförbundets Vuxenskolans regionförbund i Västra Götaland. Ledamot och sekreterare i Södra Strömstad Fiberförening och i Ekomuseum Gränsland.

Inga Göransson


Ålder: 66 år

Ort: på landet utanför Ellös, Orust.

Sysselsättning: Mellanstadielärare

Kandidatpresentation: Jag har varit politiskt engagerad i kommun- och regionpolitik i drygt tre decennier med olika frågor i fokus och har ett stort intresse för samhällsplanering där kultur- och kulturarvsfrågor har sin givna plats. Sedan 2015 är jag ordförande i stiftelsen Bohusläns museum.

Familjen består av make och sex barn med familjer. Fritiden tillbringar jag gärna i skog o mark, med en bra bok eller som besökare vid något av alla våra spännande besöksmål i och utanför vår region!

Jag påstår att i ett gott och tryggt samhälle spelar kulturen en viktig roll i människors liv. Varför? Jo, den hjälper oss att förstå oss själva och varandra och den tid vi lever i. Kunskap om det som varit ger oss perspektiv på nuet och förmåga att forma framtiden så som vi vill ha den för att leva och må bra, med gemenskap, sammanhang och en värdegrund att stå på.

Kulturella mötesplatser öppnar våra sinnen för nya ideer, skapar möjlighet för samtal mellan och över generationerna och fogar samman samhällets olika delar med positiv utveckling och bättre hållbarhet som resultat.

Därför vill jag att samhällets stöd skall bidra till att skapa förutsättningar för ett livskraftigt kulturliv för alla åldrar i hela regionen, i samverkan med föreningar och kulturutövare.

Till sist: nu mer än kanske någonsin behöver vi också kulturens fristående kraft som hjälper till att härda vår demokrati så att vi förstår dess omistliga värden.

Jenny Fyrlund


Ålder: 60 år

Ort: Uddevalla

Sysselsättning: Pensionär

Kandidatpresentation: Jag brinner allra mest för våra barn och unga som har rätt till trygga och goda uppväxtvillkor med närvarande vuxna. Av erfarenheter jag själv haft under min uppväxt vet jag hur viktigt det är att det finns bra stöd i samhället.

Miljöfrågan är också viktig för mig och där är jag redan idag politiskt engagerad. Vi behöver en sundare miljöpolitik med mer förnybar energi. Vi bor i en region med stora vindresurser som vi bör ta tillvara på för att producera el. Jag ser gärna att vi bygger havsbaserad vindkraft.

Jerker Johansson

 

Ålder: 66 år

Ort: Dals Långed

Sysselsättning: Lastbilskörande fattigpensionär och månskensbonde

Kandidatpresentation: Jag är en 66-årig dalslänning som föddes på Bäckefors lasarett. Som aktiv i CUF och Centerrörelsen har jag arbetat för Dalslands bästa. Som fattigpensionär och månskensbonde kör jag ut varor åt Schenker i norra Dalsland. Jag arbetar för att hela Dalsland skall utvecklas och att vallöftet från valmötet 22 augusti 2018 "Jouren Dalslands sjukhus alltid öppen" skall hållas.

Karolina Aronsson Tisell


Ålder: 41 år

Ort: Fjällbacka

Sysselsättning: HSE-koordinator (Health, Safety, Environment)

Kandidatpresentation: Jag är intresserad av samhällsfrågor generellt men ser gärna särskilt på lösningar för bättre miljö och ökad jämställdhet. Jag är centerpartist för att jag tror på människors lika värde och rätten till självbestämmande.

I mitt yrkesliv jobbar jag med produktion av förnybar energi. Jag är utbildad miljövetare.

Jag har varit fritidspolitiker inom kommunen i sju år och har tidigare även varit engagerad i distriktsstyrelsen i Fyrbodal. Jag vill gärna bidra till fortsatt utveckling av Fyrbodal och Västra Götaland.

Kenneth Gustavsson


Ålder: 53 år

Ort: Ed

Sysselsättning: Jobbar med utbildningsfrågor, personalutveckling och försäljning på Svensk Skogsservice i Ed

Kandidatpresentation: Jag växte upp på en lantgård, i en bygd som heter Rävmarken i Dals-Eds kommun. Mina syskon och jag lärde oss tidigt att ta ansvar, och om något skulle hända, då fick vi lösa det på egen hand. Detta är något jag bär nära hjärtat och tar fram som min drivkraft i både yrkeslivet och i mitt politiska arbete.

Vår region är stor och har många delar vi alla är beroende av nästan dagligen; sjukvård, infrastruktur, kultur, energiomställning och utbildning. Går det att som förtroendevald påverka en sådan stor organisation? Det är jag övertygad om! Och det genom att skapa allianser, ofta kryddade med kompromisser som bidrar till att kunna få igenom partiets hjärtefrågor, det är på det sättet vi utvecklar centerpolitik – framåt!

Med ett brinnande engagemang, viljan att förändra och tron på att kunna göra något lite bättre vill nu jag genom dialog och samtal med både medlemmar och presumtiva väljare skapa en bättre vardag för alla, i stort som smått och kanske allra helst för de som behöver det allra mest.

Sociala medier:
Facebook

Kent Almkvist


Ålder: 69 år

Ort: Trollhättan

Sysselsättning: Aktiv pensionär

Kandidatpresentation: Pensionerad handlare som jobbar med diverse. Är volontär inom Röda Korset och hjälper Afghanska flyktingpojkar med läxor och papper som skall fyllas i. Är extra vaktmästare på Åsevi idrottsplats och har ett hus som jag har börjat att måla om.

Mina intressen är att resa när det finns möjlighet och jag har planerat för en jordenruntkryssning våren 2022. Jakt ägnar jag mig också åt under höst och vinter.

Presentationsfilm

Sociala medier:
Facebook

Lars Larsson


Ålder: 56 år

Ort: Orust

Sysselsättning: Ambulanssjuksköterska, jordbrukare, oppositionsråd

Kandidatpresentation: Jag anses glad, positiv, engagerad och driven. Min övertygelse är att samarbete är nyckeln till framgång. Samhälls- och landsbygdsutveckling, företagande, hälso- och sjukvård, kultur och skola är där jag går i gång lite extra.
Jag har varit centerpartist sedan barnsben. Under föregående mandatperiod hade jag posten som ordförande för utskottet för samhällsutveckling och som 1 vice ordförande i KS. I samhällsutveckling på Orust ligger bibliotek, kultur och fritid, mat, städ, alla kommunens fastigheter, VA, sopor, räddningstjänsten, plan och bygg – och vi fick till en lång rad förbättringar inom alla områden.

Nu är jag oppositionsråd och tjänstledig från mitt yrke som ambulanssjuksköterska. Sitter med i plan- ksau, ksau, ks, kf, direktionen i Fyrbodal, 8 fjordar, södra Bohuslän turism. Jag är vice ordförande i distriktsstyrelsen, ledamot i Väststyrelsen och ledamot i Centerpartiets förtroenderåd. På fritiden ägnar jag mig åt familjen och min gamla släktgård som är KRAV-certifierad. På gården produceras köttdjur och grönsaker.

Lars-Göran Sunesson

 

Ålder: 52 år

Ort: Bärfendal, Dingle

Sysselsättning: Lärare

Kandidatpresentation: Jag vill verka för att göra det lättare för människor att bo och ha ett rikt liv på landsbygden. Med rötterna på en bondgård i Småland bor jag sedan över 25 år i Bärfendal, mitt i Bohuslän, med jordbruk och skog, djur och natur precis intill. Jag arbetar som lärare i grundskolan med svenska och SO som mina huvudämnen. Sedan 15 år är jag aktiv kommunpolitiker i Munkedals kommun med skola, kultur och fritid som mina främsta intresseområden.

De tre frågor som jag tycker är mest spännande i regionpolitiken är:

  • utbildning - där regionen måste ta ett större ansvar, och ges möjlighet att ta ett större ansvar när det gäller gymnasieutbildning,
  • en utvecklad kollektivtrafik för att göra det lättare att bo på landsbygden,
  • kultur, där regionen är en viktig kraft i den lokala och regionala kulturverksamheten
Linda Höder-Stenegren


Ålder: 45 år

Ort: Bengtsfors

Sysselsättning: Butikschef

Kandidatpresentation: Jag är uppväxt i Dalsland som jag håller varmt om mitt hjärta. Här bor jag med min familj, som består av min man, två barn och djur. Fantastiskt att kunna bo så här med en fin och sjönära natur tillsammans med familjen.

Har ofta många järn i elden som man brukar säga. Jag är ofta engagerad i projekt av olika slag, gillar att ta tag i saker. Är med i flera olika ideella föreningar som tyvärr legat lite på is nu i Corona tider.

Jag är ganska ny i politiken, nyfikenheten och kunskapen växer i kapp! Det är spännande och utvecklande att få vara delaktig i kommunens politik, att få vara ersättare i ett utskott, sitta med i kommun styrelsen och kommunfullmäktige är fantastiskt. Det är först nu man förstår hur mycket tid och diskussioner osv. som ofta ligger bakom ett beslut, innan så läste man ett beslut i lokala tidningen och många gånger kom kommentaren, vilka nötter! Hur kunde de ”bara komma på något så dumt!” Ibland finns det till och med bara pest eller kolera att välja på, även då skall man försöka göra det bästa valet. Nu är jag en ”nöt” själv. En ”nöt” som vill vara med och utveckla vårt samhälle, vår landsbygd till något bra! Bygga upp de mindre samhällena igen, på de olika saker som försvunnit och lagts ned. Så som skolor, dagis, bussförbindelser mm. Borde vi kanske baka in lite nytänk i detta också, tänk så många fina sjöar vi har runt oss, visst skulle vi få mer invånare i våra kommuner om reglerna kring sjönära lättades upp lite. Detta är några av de saker som jag tänker på, och vill jobba för!

Magnus Bengtsson

 

Ålder: 66 år

Ort: Långesjö i Tanums kommun

Sysselsättning: Byggkonsult

Kandidatpresentation: Jag brinner för småföretagens villkor, närodlade matproduktion och en levande landsbygd

Maria Cecilia Andersson

 

Ålder: 58 år

Ort: Brastad, Lysekil

Sysselsättning: politisk sekreterare i Västra Götalandsregionen

Kandidatpresentation: Ny i Fyrbodal men erfaren i politiken. Samhällsförbättring är mitt driv, bl.a.

  • Utbildning som ger jobb, landsbygdsutveckling, grön omställning - ta tillvara skogen och utveckla de gröna näringarna. Kväv syret för SD genom samhällsförbättring på landsbygden.
  • Utveckla nya näringar runt havet, se till att Sotenässatsningen blir av i någon form. Ja till havsbaserad vindkraft.
  • Bidra till Campus Dalsland, utveckling runt Fengersfors och Stenebyskolan med kulturen som nod. Utveckla folkhögskolorna inte minst i Dalsland och Grebbestad, satsa på besöksnäringen.
  • Fortsätta upprusta norra Bohusbanan, bättre kollektivtrafik – hellre kvalitet än billig/gratis.
  • Minska beroende av norgehandeln. Locka hit dem med annat, vilket kan ge andra typer av jobb. Dialogen med norrmännen måste återupprättas efter pandemin. Gränshinder måste bort.
  • Fortsatt omställning av vården till mer Nära vård och för kvalificerad vård av toppkvalitet

Hoppas på ditt stöd i medlemsomröstningen.

Marie-Therese Harfouche


Ålder: 59 år

Ort: Bengtsfors

Sysselsättning: Samordnare på Frivilligcentralen och egenföretagare

Kandidatpresentation: Jag är en person med stort engagemang och social som sitter i olika föreningar. Mitt ursprung är i Libanon och har under mitt liv etablerat mig själv och hjälpt andra att etablera sig i svenska samhället. Jag har jobbat mycket med nyanlända för att öka sysselsättningen för målgruppen.

Jag är gift och har 3 barn. Jag bor och är verksam i Bengtsfors, en pärla i Sverige. Jag brinner för utveckling, företagande, närodlad mat och nära vård. Landsbygden håller jag varmt om hjärtat.

Jag sitter idag som 2e vice ordförande i kommunfullmäktige och har varit fritidspolitiker i över 12 år. Under senaste mandatperioden har jag suttit i DVVJ styrelse, är vigselförrättare, huvudman på Sparbanken Dalsland och nämndeman.

Sociala medier:
Facebook
Instagram

Mats Andersson


Ålder: 50 år

Ort: Vänersborg

Sysselsättning: Kommunalråd Vänersborgs kommun

Kandidatpresentation:

Cirkulär ekonomi
Jag vill jobba mer med bättre förutsättningar för cirkulär ekonomi.
Kunskap och innovation där vi kan återvinna istället för att slänga är avgörande för vår planet.
- Bruka utan att förbruka.

Minskat regelkrångel
Pappa var köpman och drev trädgårdsaffären Frökultur som sålde utsäde o foder till lantbrukarna. Jag vill minska regelkrånglet för småföretagare och entreprenörer. Det är så vi kan skapa förutsättningar för fler jobb. Inför man en regel skall man ta bort två!

Ge kraft åt varje människa!
Det är inte bara ekonomiskt viktigt att vi alla ges möjlighet att bidra till vårt gemensamma. Det handlar även om människovärdet där vi alla måste få möjlighet utifrån våra förutsättningar att få bidra till vårt gemensamma!

Mats ER Andersson
Jag heter Mats Ebbe Roland Andersson, är tvåbarnsfar med fru o villa som nyligen passerat 50 års-strecket. Har tidigare jobbat i näringslivet som bl.a affärsområdeschef men även inom Svenska kyrkan med kommunikation. En del vet ju redan att jag jobbat som ombudsman.. Var tidigare spelande tränare i fotboll för Stigens IF och försöker hålla bollsinnet vid liv med en och annan golfrunda.

Presentationsfilm

Sociala medier:
(10) Mats Andersson | Facebook

Michael Gustafsson

 

Ålder: 55 år

Ort: Fjällbacka

Sysselsättning: Egenföretagare och trafiklärare

Kandidatpresentation: Jag heter Michael, är gift sedan 30 år och har två utflugna vuxna barn. Jag gillar att ha mycket att göra och fixar gärna i vår trädgård, tar en golfrunda eller umgås med min familj och vänner. För mig är miljön och hur vi tar hand om landsbygden viktig för framtiden och kommande generationer, jag brinner lite extra för detta sedan jag blev morfar. En levande landsbygd med ett hållbarhetstänk känns viktig för mig, i detta är infrastrukturen och den kontinuerliga utvecklingen av denna en av de viktigaste delarna för att nå en hållbar landsbygd. En annan viktig fråga för mig är jämställdhet och alla människors värde och rättigheter.

Mikael Arvemark

 

Ålder: 38 år

Ort: Trollhättan

Sysselsättning: Inköpare

Kandidatpresentation: Jag heter Mikael Arvemark och bor med fru och 2 barn i Upphärad som är en liten ort i Trollhättans kommun. Under de senaste 10 åren har jag varit kretsordförande i Trollhättan och engagerat mig i kommunpolitiken. De frågor som fick mig engagerad i Centerpartiet är miljö, att hela landet ska få förutsättningar att växa och lokalt framförallt att jag vill att våra barn får en så bra start som möjligt i livet genom en förskola och skola med absolut högsta kvalitet där varje barn får synas och utvecklas maximalt.

De senaste åren har jag intresserat mig mer och mer för regionpolitiken. Sjukvård och framförallt arbete med psykiskohälsa är ett område där jag tror att vår politik kan göra skillnad. En annan viktig fråga för mig är den regionala utvecklingen. Jag är övertygad om att regionen tillsammans med kommunerna behövs för att vi ska fortsätta utveckla konkurrenskraften i Västra Götaland och ställa om i en grön och hållbar riktning för att möta de stora klimatutmaningar vi står inför.

Morgan E Andersson


Ålder: 59 år

Ort: Åsensbruk

Sysselsättning: Universitetsadjunkt

Kandidatpresentation: Jag heter Morgan, är bosatt i Åsensbruk utanför Mellerud, där jag är sambo med Madeleine. Jag har en utflugen dotter, Tova. Min utbildningsbakgrund omfattar civilekonomutbildning, kapten inom försvarsmakten, och kompletterande studier inom språk och pedagogik. Yrkesmässigt har jag huvudsakligen haft chefstjänster inom privat och offentlig sektor. Denna mandatperiod har jag förtroendeuppdrag på heltid som kommunstyrelsens ordförande i Melleruds kommun. Jag är tjänstledig från min tjänst som universitetsadjunkt i företagsekonomi vid Högskolan Väst.

Inom politiken ligger mitt hjärta kring landsbygdsfrågor och regionala utvecklingsfrågor. I tidigare tjänster jag arbetat med dessa frågor på nationell, regional och lokal nivå. Jag brinner för näringslivspolitik, där jag som förtroendevald ser det som viktigt att arbeta för förbättringar av företagandets villkor, särskilt de mindre företagens villkor.

Min fritid ägnar jag åt musik, resor, båt- och friluftsliv

Nina Andersson


Ålder: 58 år

Ort: Lane-Ryr/Uddevalla

Sysselsättning: Socialarbetare

Kandidatpresentation: Mitt hjärta finns för de människor som kanske inte alltid får sin röst hörd. Jag tänker då på psykisk ohälsa hos barn och unga vuxna, unga som har hamnat i kriminalitet och utnyttjande som de inte kommer ur på egen hand. Våld i nära relationer, hedersvåld, hbtqi frågor.

Andra viktiga frågor för mig är tillgänglig vård för alla och en levande landsbygd.

Olof Börjesson


Ålder: 64 år

Ort: Kungshamn

Sysselsättning: Ingenjör och företagare

Kandidatpresentation: Jag är född in i Centerrörelsen och jobbade några år som ombudsman för CUF i min ungdom. Mina föräldrar var arrendebönder i Lyse utanför Lysekil. Alla människors lika värde och respekt för de som kommer efter oss är viktigt för mig.

Jag bor i Kungshamn i Sotenäs kommun och har suttit i Fullmäktige i Sotenäs sedan 2010. Från valet 2018 är jag vice KSO på deltid. Min utbildning efter fyraårig teknisk linje är ett års nationalekonomi och högskoleingenjör.

Mitt yrkesliv har mest handlat om försäljning, konstruktion och tillverkning av produktionsutrustning. På senare år mest med en inriktning på bilglastillverkande industrier runt om i världen.
Jag älskar att resa och att lära mig mer om olika kulturer och olika sätt att tänka. 

Per Jonsson

 

Ålder: 65 år

Ort: Bengtsfors

Sysselsättning: Landsbygdsrådgivare Hushållningssällskapet, jord- och skogsbrukare, förtroendevald Bengtsfors kommun bla 2:e vice ordf. kommunstyrelsen och ordförande för Leader Framtidsbygder Dalsland, Årjäng, Munkedal.

Kandidatpresentation: Bor i Torrskog, en pärla i Sverige, gift med Ylva. Familjen har jord, skog, köttdjur och får och uthyrning till turister. Arbetar för att hålla bygden attraktiv.

Är också agronom och arbetar deltid som landsbygdsrådgivare för Hushållningssällskapet.

Brinner för utveckling och för att låta människor och bygder växa. Viktigt också att utveckla samarbetet med Norge.

Peter Heie


Ålder: 55 år

Ort: Strömstad

Sysselsättning: Företagare, orfd Nu- sjukvården

Kandidatpresentation: Jag är en envis bohuslänning som gick med i CUF som 14-åring. Jag har varit företagare i hela mitt liv och samtidigt har jag alltid haft ett politiskt samhällsengagemang. Jag brinner för den enskilda människans möjligheter. Oavsett var du bor ska du kunna forma ditt liv efter dina drömmar och samtidigt har du rätt till bra tillgång till vård och skola. Jag brinner för att landsbygden ska leva med matproduktion som ryggrad men med bredband i hela Sverige finns många fler möjligheter till landsbygdsföretagande.

Jag är lantbrukare på deltid och vi har spannmålsproduktion, hästuppfödning och skogsbruk, jag är också engagerad i styrelsen för Hushållningssällskapet i Väst. Ett viktigt uppdrag jag har är som ordförande för NU-sjukvården, för mig är det viktigt att alla medborgare har god tillgång till vård av hög kvalitet, den nära vården du ofta behöver ska också finnas nära. Jag är också säljare av byggmaterial, det känns viktigt att vi bygger hållbart för framtiden och det är spännande att få hjälpa människor att uppfylla sina byggdrömmar.

Sofia Lindholm

 

Ålder: 43 år

Ort: Trollhättan

Sysselsättning: Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Kandidatpresentation: Jag heter Sofia Lindholm och kandiderar till riksdag och region. Jag arbetar på miljö- och byggnadsförvaltningen i Vänersborg och jag är politisk aktiv i Trollhättan, där jag är gruppledare för Centerpartiet i kommunen.

Jag brinner för jämställdhetsfrågor. Sverige har inte kommit långt nog i arbetet för lika villkor mellan män och kvinnor. Det borde år 2021 vara en självklarhet att alla människor har lika förutsättningar att skapa sig ett gott liv. Så är det inte. Det vill jag jobba på för att förändra!

Tobias Bernhardsson


Ålder: 29 år

Ort: Färgelanda

Sysselsättning: Kommunalråd

Kandidatpresentation: Vårt samhälle står i ett vägskäl. Framtidstro & hoppfullhet står mot misstro & hopplöshet. Här spelar Centerpartiet en nyckelroll. Vi har fötterna i myllan och förståelsen för lokalsamhället, med dess företagsamhet, civilsamhälle och gemenskap. Vi har svar på de utmaningar som riskerar att slita landet i tu. Miljön/klimatet, tryggheten, landsbygdspolitiken är tre viktiga ben för oss framöver. Därtill behöver vi värna dialogen. Finnas nära tillhands både vid fikabordet i bygdegården och vid den digitala medborgardialogen. Sänka trösklar och hitta nya sätt för människor att engagera sig i samhället. Engagemang, delaktighet och förståelse blir avgörande när samhället på alla nivåer måste tänka nytt. För att få landet att hänga ihop, välfärden att finnas till och leverera samt reella möjligheter för människor att bo, leva och förverkliga drömmar – där de själva vill.

Mitt namn är Tobias Bernhardsson och jag har sedan 2010 engagerat mig för Centerpartiet på olika nivåer – främst lokalt i kommunpolitiken där jag sedan 2018 leder kommunstyrelsens arbete som dess ordförande. Mitt hjärta klappar för miljön, landsbygden och för delaktigheten i vår demokrati. Framtidstro där hela landet tas i bruk.

Tuulikki Hedlund

 

Ålder: 53 år

Ort: Trollhättan

Sysselsättning: Undersköterska

Kandidatpresentation: Mitt namn är Tuulikki Hedlund. Jag har ett finsk påbrå då mina föräldrar kom till Sverige på 70-talet till Trollhättan. Har tidigare jobbat på Saab i ca 21 år och nu sedan 13 år tillbaka så jobbar jag inom vård och omsorg. Jag är undersköterska på ett äldreboende där jag jobbar nätter och har även jobbat inom hemtjänsten.

Jag vänar om alla människor runt om mig och i vårt samhälle. Jag vill att alla bli hörda och få synas och få plats Det är viktigt för mig att vara delaktig i samhällsfrågor, stora som små frågor. Dessa kan vara livsviktiga för dig och mig för att vi ska få möjligheten till ett bättre liv. Vi behöver ta vara på landsbygden, kusten, havet, naturen och djuren för ett levande Sverige. Vilken bakgrund du har eller vilken stad du bor i ska inte vara avgörande för ditt liv eller trygghet då alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. Jag hoppas att jag är rätt person att driva fram vår framtid tillsammans.

Presentationsfilm

Åsa Edvardsson


Ålder: 59 år

Ort: Brålanda

Sysselsättning: Galopptränare

Kandidatpresentation: Bor på en gård med uppfödning och träning av galopphästar, jobbar lokalt med ideella föreningar och ser utveckling och potential i alla. Är utbildad Yrkeslärare, galoppinstruktör och har arbetat som gymnasielärare inom både särskolan, naturbruk och grundskola. Man, barn och barnbarn finns nära och är en del av livet.

Brinner för rättvisa, trygghet och medmänsklighet för alla som verkar och bor i vårt land. Miljö, skola och omsorg är för mig grundläggande frågor. För att utveckla samhället och oss som människor är det viktigt att landsbygd och stad samarbetar. Bra logistik och service i hela regionen är en självklarhet för mig.

Sociala medier
Facebook
Instagram

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.