Nominerade Kandidater till riksdagen

Här kan du läsa om de personer som kandiderar för Centerpartiet i Fyrbodal till riksdagsvalet 2022. Kandidaterna presenteras i bokstavsordning. Klicka på respektive kandidat för att läsa mer.

Anders Dahlberg


Ålder: 34 år

Ort: Trollhättan

Sysselsättning: Auktoriserad revisor

Kandidatpresentation: Jag är uppvuxen på en gård i ett politisk hem där samhällsdiskussionen ofta varit närvarande. Som tonåring med mamma i fullmäktige blev det diskussioner om vad som kommunen skulle ordna och inte. Svaret blev att mycket kunde jag och mina kompisar lösa själva. Storheten av lokalsamhället och att tillsammans lösa de lokala behoven fanns med tidigt. Staten bör ge förutsättningar och stöd när så behövs men inte störa engagemang, företagsamhet och skaparkraft.

Som småbarnsförälder har jämställdhetsfrågan vuxit i betydelse från viktig till viktigast. Att se hur samhället bemöter mina barn visar med sådan tydlighet hur mycket vi har kvar att göra för jämställdheten, och att fler män behöver visa på förändring i mer handling än ord.

Framtiden är oviss och kriser uppstår. När jag ser tillbaka på utvecklingen i Trollhättan efter Saabs konkurs visar den tydligt att en kris skapar möjligheter. Jag ser fram emot nystarten efter pandemin där företagande och klimatsatsningar leder vägen framåt.

Presentationsfilm

Sociala medier:
Facebook
Instagram

Andreas Brage


Ålder: 38 år

Ort: Tanumshede

Sysselsättning: Junior IT System Administratör


Andreas Hansson

 

Ålder: 32 år

Ort: Strömstad

Sysselsättning: Ambulanssjuksköterska

Kandidatpresentation: Jag heter Andreas, ursprungligen från Sjuntorp utanför Trollhättan men bor nu i Strömstad med min fru och våra 3 barn. Mycket av den vakna tiden spenderas med våra barn men min fru beskriver mig mer som driven och ambitiös med många projekt i rullning mellan lekstunderna på golvet.

Några dagar i veckan spenderar jag i rollen som ambulanssjuksköterska ett arbete som gett mig lärdomar om att vara väl förberedd, våga ta snabba beslut men också att ompröva besluten. Men absolut viktigast lärdom är att ta vara på livet i nuet.

Politik har länge intresserat mig men det var först när vi fick vårt första barn som jag tog steget och blev medlem. Det är för alla våra barns framtid som jag vill engagera mig, de ska få möjlighet att få uppleva en så bra värld som möjligt och då krävs att vi vuxna aktivt arbetar för det.

Jag kandiderar till riksdagen för att jag skulle tillföra nytänkande och andra nyskapande idéer. Vilket krävs för att kunna föra landet framåt och möta morgondagens utmaningar.

Sociala medier:
Facebook

AnnaSara Perslow


Ålder: 47 år

Ort: Göteborg/Bengtsfors

Sysselsättning: Verkställande tjänsteman

Kandidatpresentation: Det är min fulla övertygelse att världen kan bli bättre än idag, och det genom många starka individer som alla tror att lösningen finns inom oss och att vi tillsammans kan nå längre.

Jag växte upp i Steneby. Ja, egentligen växte jag först upp i Ed, följt av Bengtsfors då Stora Havden, den gård som senare togs över av min mamma, brukades av min mormor och morfar. Att växa upp där industrin betydde så mycket, och se samhället påverkas då en av de största fabrikerna la ner, kommer alltid vara händelsen som präglat mig mest. Det blev då så tydligt att sysselsättning är nyckeln till ett hållbart samhälle.

Under denna mandatperiod har jag fått förtroendeuppdrag i både Göteborg och regionen. Jag sitter som ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige och som ersättare i regionen. Jag är även ordförande i Park & Naturnämnden i Göteborg, ledamot i GöteborgsOperan och i Stiftelsen Stenebyskolan.

Nu står jag till förfogande för ännu en mandatperiod – för att jobba för sysselsättningen – i hela Sverige

Sociala medier:
Facebook
Facebook
LinkedIn
Instagram

Ann-Marie Olofsson


Ålder: 69 år

Ort: Fjällbacka

Sysselsättning: Pensionär

Kandidatpresentation: Jag är centerpartist på grund av tron på den egna människan och dess möjligheter att påverka livet i stort och smått. Centerns tro på vår egen företagsanda och kraft att skapa utveckling, jobb och hållbart samhälle i hela landet. Jag har varit aktiv inom Centern från CUF till idag. Mitt nuvarande uppdrag är ordförande i kommunfullmäktige.

Bo Carlsson


Ålder: 71 år

Ort: Brålanda

Sysselsättning: Lantbrukare

Kandidatpresentation: Ta bättre tillvara på äldres livserfarenhet.
Ge möjlighet till att fler beslut fattas lokalt och regionalt.
Skolorna kvar i kommunal regi. Förbättra och utveckla lärarutbildningen. Öka resurserna för att stävja att barn blir kriminella i tonåren och hamnar i gäng. Förstärk den lokala polisorganisationen. Våga lita på de små och lokala företagarna, minska kontrollraseriet. Flytta ut statlig service på landsbygden, Bank- och postverksamhet måste kunna fungera.

Elisabeth Johansson


Ålder: 54 år

Ort: Strömstad

Sysselsättning: Egenföretagare

Kandidatpresentation: Alla har inte samma förutsättningar att vara sitt bästa jag, och är det viktigt för mig att stärka individen, och att samhället ger stöd där det behövs och på ett anpassat sätt för varje individ.

Ett område jag brinner extra för är jämställdhet, där många utmaningar finns kvar att ta tag i även om vi i Sverige har kommit en bra bit på väg. För att kunna ta ytterligare behövs ett stärkt värdegrundsarbete i skolan, och ett sätt jag tycker att det genomföras är att sex-och samlevnad får bli ett eget ämne i skolan genom hela skoltiden. Det behövs också reglering av porrsidor, med åldersverifiering.

Jag är ledamot i Centerkvinnornas förbundsstyrelse.

Jag brinner också för det svenska lantbruket, där vi måste hitta en väg som blir lönsam för både lantbruket och miljön.

Erik Nordeby

 

Ålder: 37 år

Ort: Fjällbacka

Sysselsättning: Officer

Kandidatpresentation: Jag är en okomplicerad småbarnsfar som brinner för enkelhet i vardagen. Jag anser att beslut verkligen ska fattas i verkligheten och nära där besluten har påverkan.

Det ska vara enkelt att få svar på de frågor man har som medborgare, det ska vara tydligt vart man ska vända sig och det ska vara okomplicerat att fråga. För mig är enkelhet också frånvaro av onödig byråkrati. Regler med många undantag ska undantas. Arbete ska löna sig och kloka investeringar ska inte bestraffas.

Ibland kan det vara svårt att se vad som är rätt och vad som är fel, men det är skillnad på åsikter och fakta. Våra egna och andras åsikter kan färga hur vi ser på fakta – men vi måste inse skillnaden och inse andras synvinkel för att leda samtal och föra vår politik i den breda mitten. Den som leder och för måste också ta ansvar.

Erik Sandberg

 

Ålder: 48 år

Ort: Bengtsfors

Sysselsättning: Landsbygdsentreprenör

Kandidatpresentation: Jag bor med fru och två tonårsbarn 15 km utanför Bengtsfors. Vi har lite värphöns, köttdjur och en del skog. Jag skrapar vägar och har en skotare som jag kör på entreprenad. I flera föreningar är jag aktiv och jag brinner för lokalsamhället och närproducerat. Förvaltning och utveckling är jag särskilt intresserad av.

Fabian Andersson

 

Ålder: 24 år

Ort: Uddevalla

Sysselsättning: Lab-bilförare

Kandidatpresentation: Glad och noggrann kille från Uddevalla det är jag det. Jag älskar nya utmaningar och mitt största intresse är IT. Familj och vänner skulle kalla mig som en social kille som har lätt för att knyta nya kontakter.

Detta är några utmaningar som jag brinner för. Det behöver finnas tydliga lokala återvinningskedjor för elektronik som gynnar företag, privatpersoner och vår natur. Rätten att reparera vill jag titta närmare på. Det är svårt att decentralisera när man måste åka till en av Sveriges tre största städer för att kunna laga sin Iphone. Det är inte heller miljömedvetet att köra runt reparatörer i hela landet för att fixa traktorer och motorredskap när man kan göra det själv.

Jag tänker ha en hög närvaro på sociala medier där jag ”Vloggar” min arbetsdag som riksdagsledamot. Alltså en slags dagbok i videoformat som alla kan ta del av. Detta kommer för det mesta vara riktat till unga för att de själva skall fatta tycke för Centerpartiets politik och transparens.

Sociala medier:
Facebook

Henrik Jansson


Ålder: 44 år

Ort: Brålanda

Sysselsättning: Lantbrukare

Kandidatpresentation: Jag är lantbrukare i södra Dalsland. Jag har alltid varit Centerpartist och intresserar mig mest för konkret politik inom miljö, energi, jord- och skogsbruk, landsbygd och företagande. Vi kan och måste få till hållbara och fungerande system när det gäller all form av energiförsörjning, som el, värme och drivmedel. Vi måste också ha ett kretslopp för både näringsämnen och material. Det växande byråkratiska krånglet måste bort. Fler människor måste arbeta med det som producerar något och med det som måste göras och inte med onödig byråkrati. Lagar och regler ska vara rimliga och inte skrivbordsprodukter utan verklighetsförankring.
Den politiska makten i Sverige ska flyttas tillbaka till de folkvalda från tjänstemän och myndigheter. Lobbyismen har också fått ett för starkt grepp om Sverige vilket hindrar mindre företag och människor att göra det som måste göras för att lösa alla de problem som finns, och att göra den här världen lite bättre.

Jannice Larsson


Ålder: 50 år

Ort: Hamburgsund

Sysselsättning: Gymnasielärare

Kandidatpresentation: Jag heter Jannice Larsson och är 50 år, jag har tidigare varit aktiv i politiken i Sundsvall. Där har jag haft uppdrag i BUN samt Socialnämnden. Jag har suttit i styrelsen för Centerpartiet Sundsvall samt distriktstyrelsen i Västernorrland. Valet 2014 kandiderade jag till riksdagen som nummer 2 på listan. Just nu sitter jag som ersättare i kommunstyrelsen i Tanum.

Jag har inte några särskilda hjärtefrågor. Försöker se på helheten och vill förändra utifrån det som behöver förändras. Utgångspunkten är mina kompetenser, min djupaste kompetens är givetvis kopplad till min yrkesroll och den långa erfarenhet jag har i skolvärlden. Jag arbetar emellertid extra inom olika sektorer för att också förstå andras världar. Jag har en stor erfarenhet av internationaliseringsarbete, i Sundsvall var jag förstelärare i Internationalisering, och jag är EU – skolambassadör. Jag har besökt många länder och har personliga kontakter runt om i världen. På min fritid odlar jag och en golfrunda går jag gärna. 

Jenny Fyrlund


Ålder: 60 år

Ort: Uddevalla

Sysselsättning: Pensionär

Kandidatpresentation: Jag brinner allra mest för våra barn och unga som har rätt till trygga och goda uppväxtvillkor med närvarande vuxna. Av erfarenheter jag själv haft under min uppväxt vet jag hur viktigt det är att det finns bra stöd i samhället.

Miljöfrågan är också viktig för mig och där är jag redan idag politiskt engagerad. Vi behöver en sundare miljöpolitik med mer förnybar energi. Vi bor i en region med stora vindresurser som vi bör ta tillvara på för att producera el. Jag ser gärna att vi bygger havsbaserad vindkraft.

Jerker Johansson

 

Ålder: 66 år

Ort: Dals Långed

Sysselsättning: Lastbilskörande fattigpensionär och månskensbonde

Kandidatpresentation: Jag är en 66-årig dalslänning som föddes på Bäckefors lasarett. Som aktiv i CUF och Centerrörelsen har jag arbetat för Dalslands bästa. Som fattigpensionär och månskensbonde kör jag ut varor åt Schenker i norra Dalsland. Jag arbetar för att hela Dalsland skall utvecklas och att vallöftet från valmötet 22 augusti 2018 "Jouren Dalslands sjukhus alltid öppen" skall hållas.

Johanna Jonäng

 

Ålder: 17 år

Ort: Ljungskile

Sysselsättning: Student

Kandidatpresentation: Just nu studerar jag ekonomiska linjen på Agnebergymnasiet i Uddevalla. På fritiden jobbar som danslärare, på resturang som servitris och även i kassan på Ica.

Jag har hela mitt liv varit intresserad av samhällsfrågor och det finns inget viktigare för mig än att få bort främlingfientliga krafter i samhället och att alla känner sig välkomna här.

Karl-Erik Andreasson


Ålder: 69 år

Ort: Bullaren

Sysselsättning: Pensionär

Kandidatpresentation: Har arbetat i industrin ca 20 år innan pensioneringen. Tidigare som maskinförare inom skog och entreprenad samt inom jordbruk.

Karolina Aronsson Tisell


Ålder: 41 år

Ort: Fjällbacka

Sysselsättning: HSE-koordinator (Health, Safety, Environment)

Kandidatpresentation: Jag är intresserad av samhällsfrågor generellt men ser gärna särskilt på lösningar för bättre miljö och ökad jämställdhet. Jag är centerpartist för att jag tror på människors lika värde och rätten till självbestämmande.

I mitt yrkesliv jobbar jag med produktion av förnybar energi. Jag är utbildad miljövetare.

Jag har varit fritidspolitiker inom kommunen i sju år och har tidigare även varit engagerad i distriktsstyrelsen i Fyrbodal. Jag vill gärna bidra till fortsatt utveckling av Fyrbodal och Västra Götaland.

Kenneth Gustavsson


Ålder: 53 år

Ort: Ed

Sysselsättning: Jobbar med utbildningsfrågor, personalutveckling och försäljning på Svensk Skogsservice i Ed

Kandidatpresentation: Jag växte upp på en lantgård, i en bygd som heter Rävmarken i Dals-Eds kommun. Mina syskon och jag lärde oss tidigt att ta ansvar, och om något skulle hända, då fick vi lösa det på egen hand. Detta är något jag bär nära hjärtat och tar fram som min drivkraft i både yrkeslivet och i mitt politiska arbete.

Sverige står inför enorma samhällsutmaningar, jag vill vara med och hitta lösningar på dessa utan att göra avkall på en human samhällsstruktur. Centerpartiet har under många år stått emot de krafter som vill göra Sverige kallare, det arbetet ska fortsätta. Vi behöver också hitta lösningen på utmaningarna inom de sociala områdena, det måste ske med fokus på de enskilda individer vi är satta att hjälpa.

Utan politiska ställningstaganden kommer den framtida energiomställningen att avstanna. Centerpartiet måste fortsätta med att främja ny teknik och innovationer och använda rena energislag så att klimatet kan återhämta sig. Det är vårt ansvar nu, att kommande generationer har en ren miljö att växa upp i.

Sociala medier:
Facebook

Kent Almkvist


Ålder: 69 år

Ort: Trollhättan

Sysselsättning: Aktiv pensionär

Kandidatpresentation: Pensionerad handlare som jobbar med diverse. Är volontär inom Röda Korset och hjälper Afghanska flyktingpojkar med läxor och papper som skall fyllas i. Är extra vaktmästare på Åsevi idrottsplats och har ett hus som jag har börjat att måla om.

Mina intressen är att resa när det finns möjlighet och jag har planerat för en jordenruntkryssning våren 2022. Jakt ägnar jag mig också åt under höst och vinter.

Presentationsfilm

Sociala medier:
Facebook

Lars-Göran Sunesson

 

Ålder: 52 år

Ort: Bärfendal, Dingle

Sysselsättning: Lärare

Kandidatpresentation: Jag vill verka för att göra det lättare för människor att bo och ha ett rikt liv på landsbygden. Med rötterna på en bondgård i Småland bor jag sedan över 25 år i Bärfendal, mitt i Bohuslän, med jordbruk och skog, djur och natur precis intill. Jag arbetar som lärare i grundskolan med svenska och SO som mina huvudämnen.  

Sedan 15 år är jag aktiv kommunpolitiker i Munkedals kommun med skola, kultur och fritid som mina främsta intresseområden. Det är också de mest intressanta i rikspolitiken. Jag vill ha en skola med tydliga krav och riktlinjer men utan fler betyg än idag. Jag vill ha en politik mot kultur och fritid som gör det möjligt för lokala krafter att utveckla en bra verksamhet i hela landet. 

Linda Höder-Stenegren

 

Ålder: 45 år

Ort: Bengtsfors

Sysselsättning: Butikschef

Kandidatpresentation: Jag är uppväxt i Dalsland som jag håller varmt om mitt hjärta. Här bor jag med min familj, som består av min man, två barn och djur. Fantastiskt att kunna bo så här med en fin och sjönära natur tillsammans med familjen.

Har ofta många järn i elden som man brukar säga. Jag är ofta engagerad i projekt av olika slag, gillar att ta tag i saker. Är med i flera olika ideella föreningar som tyvärr legat lite på is nu i Corona tider.

Jag är ganska ny i politiken, nyfikenheten och kunskapen växer i kapp! Det är spännande och utvecklande att få vara delaktig i kommunens politik, att få vara ersättare i ett utskott, sitta med i kommun styrelsen och kommunfullmäktige är fantastiskt. Det är först nu man förstår hur mycket tid och diskussioner osv. som ofta ligger bakom ett beslut, innan så läste man ett beslut i lokala tidningen och många gånger kom kommentaren, vilka nötter! Hur kunde de ”bara komma på något så dumt!” Ibland finns det till och med bara pest eller kolera att välja på, även då skall man försöka göra det bästa valet. Nu är jag en ”nöt” själv. En ”nöt” som vill vara med och utveckla vårt samhälle, vår landsbygd till något bra!
Bygga upp de mindre samhällena igen, på de olika saker som försvunnit och lagts ned. Så som skolor, dagis, bussförbindelser mm. Borde vi kanske baka in lite nytänk i detta också, tänk så många fina sjöar vi har runt oss, visst skulle vi få mer invånare i våra kommuner om reglerna kring sjönära lättades upp lite. Detta är några av de saker som jag tänker på, och vill jobba för!

Linn Nielsen


Ålder: 25 år

Ort: Lysekil

Sysselsättning: Föräldraledig för tillfället men annars konsult inom bygg- och lantmäteribranschen

Kandidatpresentation: Jag brinner för att hela landet ska leva. Att god service ska finnas i alla delar av landet och att våra småföretagare ska få så goda förutsättningar som möjligt för att kunna utvecklas såväl på landsbygden som i staden.

En annan fråga som ligger mig varmt om hjärtat är hållbar byggnation. Att vi tänker på hur vi bygger och med vad vi bygger. Det är viktigt att stat, region och kommun ligger i framkant och själva bygger med material som är hållbara ur ett miljöperspektiv. Ännu finns det mycket att utforska i denna bransch och här bör vi möjliggöra och vara drivande för en påskyndande process. Lagstiftning ska ligga före branschen för att inte hindra aktörer som vill bygga hållbart att göra det.

Marie-Therese Harfouche


Ålder: 59 år

Ort: Bengtsfors

Sysselsättning: Samordnare på Frivilligcentralen och egenföretagare

Kandidatpresentation: Jag är en person med stort engagemang och social som sitter i olika föreningar. Mitt ursprung är i Libanon och har under mitt liv etablerat mig själv och hjälpt andra att etablera sig i svenska samhället. Jag har jobbat mycket med nyanlända för att öka sysselsättningen för målgruppen.

Jag är gift och har 3 barn. Jag bor och är verksam i Bengtsfors, en pärla i Sverige. Jag brinner för utveckling, företagande, närodlad mat och nära vård. Landsbygden håller jag varmt om hjärtat.

Jag sitter idag som 2e vice ordförande i kommunfullmäktige och har varit fritidspolitiker i över 12 år. Under senaste mandatperioden har jag suttit i DVVJ styrelse, är vigselförrättare, huvudman på Sparbanken Dalsland och nämndeman.

Sociala medier:
Facebook
Instagram

Mats Andersson


Ålder: 50 år

Ort: Vänersborg

Sysselsättning: Kommunalråd Vänersborgs kommun

Kandidatpresentation:

Cirkulär ekonomi
Jag vill jobba mer med bättre förutsättningar för cirkulär ekonomi.
Kunskap och innovation där vi kan återvinna istället för att slänga är avgörande för vår planet.
- Bruka utan att förbruka.

Minskat regelkrångel
Pappa var köpman och drev trädgårdsaffären Frökultur som sålde utsäde o foder till lantbrukarna. Jag vill minska regelkrånglet för småföretagare och entreprenörer. Det är så vi kan skapa förutsättningar för fler jobb. Inför man en regel skall man ta bort två!

Ge kraft åt varje människa!
Det är inte bara ekonomiskt viktigt att vi alla ges möjlighet att bidra till vårt gemensamma. Det handlar även om människovärdet där vi alla måste få möjlighet utifrån våra förutsättningar att få bidra till vårt gemensamma!

Mats ER Andersson
Jag heter Mats Ebbe Roland Andersson, är tvåbarnsfar med fru o villa som nyligen passerat 50 års-strecket. Har tidigare jobbat i näringslivet som bl.a affärsområdeschef men även inom Svenska kyrkan med kommunikation. En del vet ju redan att jag jobbat som ombudsman. Var tidigare spelande tränare i fotboll för Stigens IF och försöker hålla bollsinnet vid liv med en och annan golfrunda.

Presentationsfilm

Sociala medier:
(10) Mats Andersson | Facebook

Mattias Johansson


Ålder: 52 år

Ort: Uddevalla

Sysselsättning: Företagare

Kandidatpresentation: Första jobb som elvaåring, som tidningsbud. Som tolvåring knackade jag på i alla klassrum med en lista där man kunde skriva på om man önskade skalpotatis i skolmatsalen, det lyckades. Nu är jag femtiotvå och har varit anställd ett år på Volvo, några år på ett data-företag. Sedan 1996 egenföretagare. CD-butiker i Uddevalla, Trollhättan, Skövde, Göteborg, Eskilstuna, stängde den sista 2011. Sedan 2005 i restaurangbranschen, 2010 köpte vi två restauranger i Strömstad och Töcksfors. 2013-2015 byggde vi ytterligare fem nya restauranger. För närvarande så driver jag tillsammans med min kollega och min son, ett eget koncept BlessBurgers i Uddevalla och Vänersborg, med tonvikt på hållbarhet.

Intresset politik har alltid varit stort och slutligen landade jag i rätt parti, efter många år i M. Haft många uppdrag både i nämnder, bolag, närmare tio år i fullmäktige. Jag brinner för FN:s globala mål, ser hellre lösningar än problem. Ekonomi, jämställdhet och miljöfrågor ligger närmast hjärtat.

Sociala medier:
Facebook

Michael Gustafsson

 

Ålder: 55 år

Ort: Fjällbacka

Sysselsättning: Egenföretagare och trafiklärare

Kandidatpresentation: Jag heter Michael, är gift sedan 30 år och har två utflugna vuxna barn. Jag gillar att ha mycket att göra och fixar gärna i vår trädgård, tar en golfrunda eller umgås med min familj och vänner. För mig är miljön och hur vi tar hand om landsbygden viktig för framtiden och kommande generationer, jag brinner lite extra för detta sedan jag blev morfar. En levande landsbygd med ett hållbarhetstänk känns viktig för mig, i detta är infrastrukturen och den kontinuerliga utvecklingen av denna en av de viktigaste delarna för att nå en hållbar landsbygd. En annan viktig fråga för mig är jämställdhet och alla människors värde och rättigheter.

Mikael Arvemark

 

Ålder: 38 år

Ort: Trollhättan

Sysselsättning: Inköpare

Kandidatpresentation: Jag heter Mikael Arvemark och bor med fru och 2 barn i Upphärad som är en liten ort i Trollhättans kommun. Under de senaste 10 åren har jag varit kretsordförande i Trollhättan och engagerat mig i kommunpolitiken.

De frågor som fick mig engagerad i Centerpartiet är vårt arbete med miljöfrågorna och att ställa om samhället i en hållbar riktning, att hela landet ska få förutsättningar att växa och lokalt framförallt att jag vill att våra barn får en så bra start som möjligt i livet genom en förskola och skola med absolut högsta kvalitet där varje barn får synas och utvecklas maximalt.

Mikaëla Thorén


Ålder: 53 år

Ort: Åmål

Sysselsättning: Folkhögskolelärare

Kandidatpresentation: Jag heter Mikaëla Thorén och bor i Ånimskog i Dalsland. Jag jobbar idag som folkhögskolelärare men har i många år jobbat som marknadsanalytiker.

Jag vurmar för tre frågor inom politiken:

  • Klimatfrågan och en omställning till en hållbar livsstil
  • En levande landsbygd där fler kan verka och bo med en fungerande välfärd.
  • En bra skola var man än bor i landet

Jag tycker att det är viktigt att Centerpartiet i dessa frågor arbetar aktivt med konkreta, hållbara lösningar och det är det jag vill verka för i riksdagen.

Presentationsfilm

Morgan E Andersson


Ålder: 59 år

Ort: Åsensbruk

Sysselsättning: Universitetsadjunkt

Kandidatpresentation: Jag heter Morgan, är bosatt i Åsensbruk utanför Mellerud, där jag är sambo med Madeleine. Jag har en utflugen dotter, Tova. Min utbildningsbakgrund omfattar civilekonomutbildning, kapten inom försvarsmakten, och kompletterande studier inom språk och pedagogik. Yrkesmässigt har jag huvudsakligen haft chefstjänster inom privat och offentlig sektor. Denna mandatperiod har jag förtroendeuppdrag på heltid som kommunstyrelsens ordförande i Melleruds kommun. Jag är tjänstledig från min tjänst som universitetsadjunkt i företagsekonomi vid Högskolan Väst.

Inom politiken ligger mitt hjärta kring landsbygdsfrågor och regionala utvecklingsfrågor. I tidigare tjänster jag arbetat med dessa frågor på nationell, regional och lokal nivå. Jag brinner för näringslivspolitik, där jag som förtroendevald ser det som viktigt att arbeta för förbättringar av företagandets villkor, särskilt de mindre företagens villkor.

Min fritid ägnar jag åt musik, resor, båt- och friluftsliv

Nina Andersson


Ålder: 58 år

Ort: Lane-Ryr/Uddevalla

Sysselsättning: Socialarbetare

Kandidatpresentation: Mitt hjärta finns för de människor som kanske inte alltid får sin röst hörd. Jag tänker då på psykisk ohälsa hos barn och unga vuxna, unga som har hamnat i kriminalitet och utnyttjande som de inte kommer ur på egen hand. Våld i nära relationer, hedersvåld, hbtqi frågor.

Andra viktiga frågor för mig är tillgänglig vård för alla och en levande landsbygd.

Olof Börjesson


Ålder: 64 år

Ort: Kungshamn

Sysselsättning: Ingenjör och företagare

Kandidatpresentation: Jag är född in i Centerrörelsen och jobbade några år som ombudsman för CUF i min ungdom. Mina föräldrar var arrendebönder i Lyse utanför Lysekil. Alla människors lika värde och respekt för de som kommer efter oss är viktigt för mig.

Jag bor i Kungshamn i Sotenäs kommun och har suttit i Fullmäktige i Sotenäs sedan 2010. Från valet 2018 är jag vice KSO på deltid. Min utbildning efter fyraårig teknisk linje är ett års nationalekonomi och högskoleingenjör.

Mitt yrkesliv har mest handlat om försäljning, konstruktion och tillverkning av produktionsutrustning. På senare år mest med en inriktning på bilglastillverkande industrier runt om i världen.
Jag älskar att resa och att lära mig mer om olika kulturer och olika sätt att tänka. 

Per Jonsson

 

Ålder: 65 år

Ort: Bengtsfors

Sysselsättning: Landsbygdsrådgivare Hushållningssällskapet, jord- och skogsbrukare, förtroendevald Bengtsfors kommun bla 2:e vice ordf. kommunstyrelsen och ordförande för Leader Framtidsbygder Dalsland, Årjäng, Munkedal.

Kandidatpresentation: Bor i Torrskog, en pärla i Sverige, gift med Ylva. Familjen har jord, skog, köttdjur och får och uthyrning till turister. Arbetar för att hålla bygden attraktiv.

Är också agronom och arbetar deltid som landsbygdsrådgivare för Hushållningssällskapet.

Brinner för utveckling och för att låta människor och bygder växa. Viktigt också att utveckla samarbetet med Norge.

Peter Heie


Ålder: 55 år

Ort: Strömstad

Sysselsättning: Företagare, orfd Nu- sjukvården

Kandidatpresentation: Jag är en envis bohuslänning som gick med i CUF som 14-åring. Jag har varit företagare i hela mitt liv och samtidigt har jag alltid haft ett politiskt samhällsengagemang. Jag brinner för den enskilda människans möjligheter. Oavsett var du bor ska du kunna forma ditt liv efter dina drömmar och samtidigt har du rätt till bra tillgång till vård och skola. Jag brinner för att landsbygden ska leva med matproduktion som ryggrad men med bredband i hela Sverige finns många fler möjligheter till landsbygdsföretagande.

Jag är lantbrukare på deltid och vi har spannmålsproduktion, hästuppfödning och skogsbruk, jag är också engagerad i styrelsen för Hushållningssällskapet i Väst. Ett viktigt uppdrag jag har är som ordförande för NU-sjukvården, för mig är det viktigt att alla medborgare har god tillgång till vård av hög kvalitet, den nära vården du ofta behöver ska också finnas nära. Jag är också säljare av byggmaterial, det känns viktigt att vi bygger hållbart för framtiden och det är spännande att få hjälpa människor att uppfylla sina byggdrömmar.

Peter Kristensson


Ålder: 37 år

Ort: Myckleby, Orust

Sysselsättning: Småbrukare/fritidspolitiker

Kandidatpresentation: Jag är gift och har tre barn, vi köpte 2016 en liten gård på Orust, flytten gick från Lilla Edet där jag är uppväxt, p.g.a. att vi såg en möjlighet att bedriva ett mindre jordbruk med siktet på ökad självförsörjning vi har kor av rasen Bohuskulla, höns, ankor, kaniner och bin.

Sedan valet 2018 invald som vice ordförande i miljö och byggnadsnämnden på Orust och sitter som ersättare i Kommunfullmäktige. I miljö och byggnadsnämnden har jag kommit att än mer brinna för hållbarhetsfrågor i synnerhet hur och var vi bor och att det ska vara hållbart under lång tid samt att med en kombination av modern teknik och äldre kunskaper möjliggöra för fler att bo på landsbygden och ev. försörja sig av densamma, intresset för småbruk har med tiden även det vuxit till att handla om hur vi i framtiden ska ta tillvara på våra resurser för bla matproduktion i kombination med vår miljö. Sverige behöver ett blandat jordbruk där det finns möjligheter för fler att få sin försörjning från jorden.

Sofia Lindholm

 

Ålder: 43 år

Ort: Trollhättan

Sysselsättning: Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Kandidatpresentation: Jag heter Sofia Lindholm och kandiderar till riksdag och region. Jag arbetar på miljö- och byggnadsförvaltningen i Vänersborg och jag är politisk aktiv i Trollhättan, där jag är gruppledare för Centerpartiet i kommunen.

Jag brinner för jämställdhetsfrågor. Sverige har inte kommit långt nog i arbetet för lika villkor mellan män och kvinnor. Det borde år 2021 vara en självklarhet att alla människor har lika förutsättningar att skapa sig ett gott liv. Så är det inte. Det vill jag jobba på för att förändra!

Roger wallentin


Ålder: 61 år

Ort: Bullaren, på östra sidan

Sysselsättning: Driver ett kombinerat jord- och skogsbruk ihop med familjen, med huvudinriktning ekologisk mjölk och köttproduktion. Halvtidspolitiker, ordförande i omsorgsnämnden. Vice ordförande kommunstyrelsen.

Kandidatpresentation: Jag brinner för en levande landsbygd, ett öppet odlingslandskap med betande djur. Närproducerat, gärna ekologiska livsmedel, att vi kan vara självförsörjande i landet.

Bibehålla och utveckla den service vi har i glesbygden, närhet till förskolan/grundskolan är viktigt för att våra ungdomar skall stanna kvar eller flytta hem efter utbildning, en trygg och lugn miljö är viktigt för många.

Satsa förebyggande på barn och unga, viktigt både för den enskilde medborgaren, men också samhällsekonomiskt.

Ökat kommunalt självstyre, när det gäller strandskyddet. Man behöver inte bygga i strandkanten, men det behöver inte vara 2-300 meter till sjöar och vattendrag för att få bygga.

Tror inte på sammanslagningar av småkommuner, men vill jobba för en ökad samverkan mellan kommunerna.

Tobias Bernhardsson


Ålder: 29 år

Ort: Färgelanda

Sysselsättning: Kommunalråd

Kandidatpresentation: Vårt samhälle står i ett vägskäl. Framtidstro & hoppfullhet står mot misstro & hopplöshet. Här spelar Centerpartiet en nyckelroll. Vi har fötterna i myllan och förståelsen för lokalsamhället, med dess företagsamhet, civilsamhälle och gemenskap. Vi har svar på de utmaningar som riskerar att slita landet i tu. Miljön/klimatet, tryggheten, landsbygdspolitiken är tre viktiga ben för oss framöver. Därtill behöver vi värna dialogen. Finnas nära tillhands både vid fikabordet i bygdegården och vid den digitala medborgardialogen. Sänka trösklar och hitta nya sätt för människor att engagera sig i samhället. Engagemang, delaktighet och förståelse blir avgörande när samhället på alla nivåer måste tänka nytt. För att få landet att hänga ihop, välfärden att finnas till och leverera samt reella möjligheter för människor att bo, leva och förverkliga drömmar – där de själva vill.

Mitt namn är Tobias Bernhardsson och jag har sedan 2010 engagerat mig för Centerpartiet på olika nivåer – främst lokalt i kommunpolitiken där jag sedan 2018 leder kommunstyrelsens arbete som dess ordförande. Mitt hjärta klappar för miljön, landsbygden och för delaktigheten i vår demokrati. Framtidstro där hela landet tas i bruk.

Tuulikki Hedlund

 

Ålder: 53 år

Ort: Trollhättan

Sysselsättning: Undersköterska

Kandidatpresentation: Mitt namn är Tuulikki Hedlund. Jag har ett finsk påbrå då mina föräldrar kom till Sverige på 70-talet till Trollhättan. Har tidigare jobbat på Saab i ca 21 år och nu sedan 13 år tillbaka så jobbar jag inom vård och omsorg. Jag är undersköterska på ett äldreboende där jag jobbar nätter och har även jobbat inom hemtjänsten.

Jag vänar om alla människor runt om mig och i vårt samhälle. Jag vill att alla bli hörda och få synas och få plats Det är viktigt för mig att vara delaktig i samhällsfrågor, stora som små frågor. Dessa kan vara livsviktiga för dig och mig för att vi ska få möjligheten till ett bättre liv. Vi behöver ta vara på landsbygden, kusten, havet, naturen och djuren för ett levande Sverige. Vilken bakgrund du har eller vilken stad du bor i ska inte vara avgörande för ditt liv eller trygghet då alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. Jag hoppas att jag är rätt person att driva fram vår framtid tillsammans.

Presentationsfilm

Åsa Edvardsson


Ålder: 59 år

Ort: Brålanda

Sysselsättning: Galopptränare

Kandidatpresentation: Bor på en gård med uppfödning och träning av galopphästar, jobbar lokalt med ideella föreningar och ser utveckling och potential i alla. Är utbildad Yrkeslärare, galoppinstruktör och har arbetat som gymnasielärare inom både särskolan, naturbruk och grundskola. Man, barn och barnbarn finns nära och är en del av livet.

Brinner för rättvisa, trygghet och medmänsklighet för alla som verkar och bor i vårt land. Miljö, skola och omsorg är för mig grundläggande frågor. För att utveckla samhället och oss som människor är det viktigt att landsbygd och stad samarbetar.

Sociala medier
Facebook
Instagram


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.