Kandidatnominering - vem vill du se på centerpartiets valsedlar?

Nu är det tid att nominera kandidater till region och riksdag inför valet 2022. Alla medlemmar har rätt att föreslå kandidater eller att själva kandidera.

Nominera vem du tycker ska företräda valdistriktet Fyrbodal i våra politiska församlingar via formuläret nedan. Den eller de som du föreslår behöver inte vara medlem i Centerpartiet i nuläget, men måste vara det när listan fastställs. Självklart ska personen dela Centerpartiets värderingar och kommer att tillfrågas om de vill vara valbara.

Formuläret är öppet till och med 23 maj 2021. Ange namn och kontaktuppgifter både på dig själv och på den du föreslår. Komplettera gärna med en motivering varför du nominerar personen. Det går givetvis bra att föreslå sig själv.

Den rådgivande medlemsomröstningen sker under augusti och september. Därefter lämnar nomineringskommittén förslag till två valsedelar, en till region och en till riksdag, som fastställs på distriktets nomineringsstämma den 27 november 2021.

Vänliga hälsningar
Mats Häggner, sammankallande i nomineringskommittén Fyrbodal


Vem nominerar du? * (obligatorisk)
Vem nominerar du?


Om du nominerar dig själv, ger du ditt medgivande att vi kan presentera ditt namn för medlemmarna i distriktet. * (obligatorisk)
Om du nominerar dig själv, ger du ditt medgivande att vi kan presentera ditt namn för medlemmarna i distriktet.


Vilket val gäller din nominering? * (obligatorisk)
Vilket val gäller din nominering?


Är den nominerade medlem i Centerpartiet eller något av Centerpartiets syskonorganisationer? * (obligatorisk)
Är den nominerade medlem i Centerpartiet eller något av Centerpartiets syskonorganisationer?


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.