Nomineringsprocess

Distriktsstämman i Fyrbodal har utsett en nomineringskommitté bestående av;

Mats Häggner, Trollhättan - tillika sammankallande
Elving Andersson, Uddevalla
Siw Lycke, Lysekil
Martin Carling, Dals-Ed
Åsa Torstensson, Strömstad
Bo Carlsson, Vänersborg
Christer Wennerberg, Trollhättan
Anna Sanengen, Mellerud

Den rådgivande medlemsomröstningen sker 14 augusti och 24 september.

Nomineringskommittén lämnar förslag till två valsedelar, en till region och en till riksdag, som fastställs på distriktets nomineringsstämma den 27 november 2021.

Kontakta Mats Häggner om du har frågor.

E-post: mats.haggner@telia.com
Telefon: 070-556 16 76

Anne Sörqvist
Distriktsordförande
Simon Fredriksson
Verksamhetsutvecklare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.