Strömstad
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Insändare: Fortsatt korttidsboende

Insändare: Fortsatt korttidsboende

Centerpartiet vill fortsatt ha korttidsboende på Strömstad sjukhus.

Centerpartiet har under innevarande mandatperiod prioriterat att finna en bra lösning för strömstadsbor som varit i behov av korttidsvård efter exempelvis en sjukhusvistelse, för rehabilitering, etc. Centerpartiet såg en stor potential i att förlägga korttidsboendet till tidigare Strömstad sjukhus och inledde tidigt överläggning med Västra götalandsregionen i syfte att komma överens om en sådan etablering.

Vi hade också en önskan om att i samarbete med regionen ha ett par mellanvårds/observationsplatser kopplade till korttidsavdelningen, men där har vi tyvärr inte nått fram ännu. Efter en stor renovering så kunde under våren 2016 Uddens korttidsboende, med 14 platser, öppnas. Flytten var uppskattad och välbehövlig utifrån att det blev mera ändamålsenliga lokaler i en rehabiliterande miljö både inom- och utomhus, samt bättre kommunikationsmöjligheter som underlättar besök.

Centerpartiet anser det viktigt att denna verksamhet fortsatt ges möjlighet att utvecklas i Strömstads sjukhus lokaler och Centerpartiet kommer fortsatt driva att korttidsboendet ska vara etablerat där. Med utveckling av bostadsområdet Canning, med samma sköna havsmiljö i direkt närhet, så ser vi en möjlighet att nya boenden för äldre kan möjliggöras. Strömstads kommun har behov av nytt särskilt boende och vi anser att det bör undersökas om nya bostadsområdet Canning kan vara ett alternativ för placering.

Åsa Torstensson (C) 1:a kommunvalsedel

Anna-lena Carlsson ( C) Ordförande socialnämnden och 2:a kommunvalsedel