Strömstad
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Insändare: Klimatsmart

Insändare: Klimatsmart

Klimatförändringarna i världen går inte att förneka, vi upplever den varmaste sommaren i mannaminne. Under sommaren har vattennivåerna varit låga, det har varit bevattningsförbud och vi har uppmanats att spara på vattnet. Tillsammans valde vi att minska vår vattenförbrukning på flera kreativa sätt.

Vi kommer länge att prata om den fantastiska sommaren 2018. Jag hoppas dock att vi nu gemensamt fortsätter den miljödiskussion som jag själv ofta hamnade i tack vare det fina vädret och att grillningen blev inställd.

Centerpartiet arbetar för insatser för att minska den negativa klimatpåverkan och minska de utsläpp som påverkar vårt klimat. Det som skiljer oss mot andra partier är att vi ser möjligheterna med både ekonomisk tillväxt och hållbar miljö. Genom nya miljösmarta tekniska lösningar som ger nya jobb och fler företag så får vi en win-win situation. Genom att verka för ett Sverige som en innovativ världsförebild för klimatsmarta lösningar kommer fler länder inspireras vilket leder till en bättre global tillvaro. Vi skapar till exempel hellre uttag för att ladda elbilar än att införa kilometerskatt.

I Strömstad vill jag att vi ska föra en aktiv dialog med det lokala näringslivet i syfte att öka närproducerade varor, utveckla en hållbar besöksnäring och ha med klimatperspektivet i alla kommunala beslut som fattas.

Andreas Hermansson (C)