Insändare: Centern jobbar med dialog

En röst på Centerpartiet i kommunvalet står för fortsatt tro på att det är dialogen med föreningar, företag och medborgaren som är grunden för demokrati.

Det är den dialogen som ger förutsättningar för besluten i styrelser och nämnder. Vi har fått bekräftelse från föreningar, enskilda och företagare på att denna dialog fungerat och är uppskattad.

Den fria debatten och opinionsbildningar på nätet är viktig och ska respekteras, men speglar ofta en åsiktsbildning i taget där inte alla vågar eller vill delta.

En röst på Centerpartiet står också för en långsiktig idé framåt som lyssnar till men inte duckar för tillfälliga opinionsbildningar. Det personliga samtalet är för oss viktigt. Vi har tillsammans med sittande majoritet drivit utvecklingen framåt och vet att det är viktigt för våra anställda att ha tydliga mål och beslut som ger organisationen möjlighet att arbeta långsiktigt och kunna verkställa de politiska besluten och skapa önskvärd samhällsutveckling.

En röst på Centerpartiet står för utveckling. Vi vill utveckla vår kommun inte stagnera. För detta krävs ibland att våga ta beslut som inte upplevs positiva av alla. Strömstad är under en mycket expansiv utveckling och vi vågar ta ansvar för denna utveckling. Ibland får det utan prestige tas ett steg tillbaka för att lösningar ska bli bra men alternativet är inte att inte våga ta beslut.

Erland Lundqvist (C) Kretsordförande Strömstads Centerkrets

Peter Dafteryd (C) Ordförande i kommunstyrelsen

Åsa Torstensson (C) Förstanamn på Centerpartiets kommunlista valet 2018