Vision 2035 Centerpartiet Strömstad – Besöksnäring

2019 -2022 Besöksnäringen har hög kvalité och framgångsfaktorn är utbudet av aktiviteter i våra unika naturmiljöer och hållbara nyttjande. Näringen har allt mera utvecklat aktiviteter som bygger på helårsverksamheter. Besöksnäringen är en viktig förutsättning för företagande och levande samhällen i hela kommunen. Kommuninvånaren ser besöksnäringen som en tillgång för sitt eget utbud och boendekvalité.

Centerpartiet vill:

Forma detaljplaner och infrastruktur så att de stödjer besöksnäringens initiativ till helårsverksamheter.

Utveckla en evenemangsstrategi där kvalité och hållbarhet prioriteras.

Utveckla en hållbar besöksnäring i samverkan med, företag och föreningar.

  • Tankesmedja för hållbar besöksnäring.
  • Seminarier kring besöksnäringens utveckling hålls med nationell och internationell kompetens i syfte att öka Strömstad möjlighet att ligga i framkant .
  • Utbildning av guider och Strömstadsambassadörer genomförs för att öka kvalitén i mottagande av besökare.

Relaterade nyheter