Strömstad
Centerpartiet lokalt

Vision 2035 Centerpartiet i Strömstad – Bostäder

2019 -2022 Offensiv satsning på byggande av varierade boendeformer i hela kommunen.

Centerpartiet vill:

Fortsatta den strategiska framförhållningen i översiktsplan samt detaljplanearbetet för att alltid ha bebyggbara tomter tillgängliga för olika typer av boenden som hyreslägenheter, bostadsrätter, villaområden, fristående villor för att tillgodose olika behov.

Förenkla rutiner och kontakter för enskilde medborgaren.

Ta fram nya områden på landsbygden för bostadsbyggande

Underlätta för enskild markägare att skapa fristående tomter för försäljning

Ge förutsättningar till större tomter i hela kommunen för att kunna odla eller skapa verksamheter på.

  • ”Gröna Hyresvillor” skapas. Ett hus som från början är litet men planeras att växa utifrån hyresgästens behov med inkluderat mindre odlingsområde. En förebild kan vara ett minitorp där ingångshyran/insatsen är relativt låg men behoven kan växa i.
  • Hyreslägenheter med närliggande odlingsmöjligheter.
Relaterade nyheter