Strömstad
Centerpartiet lokalt

Vision 2035 Centerpartiet Strömstad – Nysvenskarna

2019 – 2022 Mångfald och människor från olika kulturer är en tillgång för föreningsliv, kompetensförsörjning och företagsutveckling. Nya företag skapas då vi får tillgång till nya marknader världen över.

Centerpartiet vill:

Skapa mötesplatser där människor från olika kulturer träffas och nya idéer föds.

Uppmuntra ideella engagemang för att främja integrationsarbetet.

Satsa på intensivutbildning i syfte att nysvenskar snabbare ska inkluderas i samhället

Starta växthus för att stödja nysvenskarnas ideér och företagsinitiativ.

Särskilt bjuda in nysvenskarnas företag till näringslivsträffarna i syfte att skapa mångfald, kreativitet och möjligheter vilket leder till nya företag och marknader.

  • Kulturcafé
  • Näringslivsträffar
  • Föreningar
  • Mångfald Skagerack
Relaterade nyheter