Vision 2035 Centerpartiet Strömstad – Kultur och föreningsliv

2019 -2022 Mångfalden i kulturlivet får vi genom att lyfta fram de många kultur- och föreningsinitiativen. Idrottsrörelsen och det ideella engagemanget i föreningslivet skapar stora värden för vårt gemensamma samhälle. Biblioteket, kulturskolan och föreningslivet är viktiga fundament.

Centerpartiet vill:

Skapa en strategi för ökad mångfald på våra gemensamma kulturarenor och i de offentliga kulturinsatserna.

Prioritera barn och ungdom i kommunens riktade kultur, idrott och föreningsengagemang.

Ge föreningslivet möjlighet att arrangera lokala, nationella och internationella kultur- och idrottsevenemang.

  • Ger plagen och stadsparken större flexibilitet för att användas som arenor till olika evenemang.
  • Fortsätta satsningen på Kulturhuset Skagerack med inriktning på flexibilitet och mångfald.
  • Se skolornas lokaler som en resurs för föreningar och evenemang.


Relaterade nyheter