Vision 2035 Centerpartiet Strömstad – Utbildning

2019 -2022 Strömstads kommun har skolor, förskolor och fritidshem med hög kvalité. Inriktningen på Strömstad gymnasium och vuxenutbildning är formad utifrån elevernas och arbetsmarknadens behov.

Centerpartiet vill:

Uppdatera försörjningsplanen för förskolor, fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen så att vi kan möta behov och samhällsförändringar.

Lägga särskilt fokus på kvalité och trygghet.

Ge de mindre skolorna möjlighet att utvecklas.

Införa nya program och inriktningar på gymnasiet i syfte att attrahera fler ungdomar.

Utveckla vuxenutbildning utifrån närregionens behov.

Förstärka vuxenutbildningens uppdrag att ge förutsättningar till högre utbildningar.

Prioritera digital teknik och närmare samverkan med högskolorna för att skapa förutsättningar till distansutbildningar.

Ha fortsatt fokus på ökad andel närodlad/ekologisk skolmat.

Relaterade nyheter