Elin Douglasson

Personbild


Plats 7 på listan. Polis på hällestrand.

Bostadsområde: Hällestrand

Yrke: Polis

Ålder: 33

Politiskt intresse: Att arbeta för fortsatt positiv bostadsutveckling, med ökat antal kommuninvånare. Verka för att det är högre personaltäthet med rätt utbildning i alla led från förskola till äldreomsorg. Anser också att det är viktigt med lokalproducerad mat för att minska transporter och att upprätthålla våra öppna landskap.

Fritidsintresse: Umgås med familj, vara ute på havet samt att träna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.