Strömstad
Centerpartiet lokalt

Erland Lundqvist

Personbild


Plats 15 på listan. Arbetande ordförande i AB Strömstads Badanstalt. Ordförandande för Centerpartiet i Strömstad.

Bostadsområde: Tånga

Yrke: Entreprenör

Ålder: 59

Politiskt intresse: Mångfald och människor från olika kulturer är en stor tillgång som skapar nya företag, rikare förening- kulturliv och tillväxt. Jag vill ta tillvara denna resurs i vår välkomnande kommun".

Fritidsintresse: Familj och trädgård.