Hans-Inge Sältenberg

Personbild


Plats 6 på listan. Född o uppvuxen på Sälten, bott i Uddevalla i drygt 20 år. Fick mitt första politiska uppdrag i Strömstad efter valet 1976. Har haft uppdrag i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Uddevalla.

Bostadsområde: Sälten

Yrke: Skogsbrukare

Ålder: 64

Politiskt intresse: Kultur- och fritidsfrågor och utbildnings- och folkbildningsfrågor. Frågor som är viktiga för att ge oss människor förutsättningar, möjligheter, gemenskap och att få uppleva och se helhet och sammanhang i livet. Min övertygelse är att dessa frågor medverkar till att skapa ett tolerant, tryggt och öppet samhälle. Utveckling i hela kommunen där de gröna näringarna är viktiga för att uppnå det.

Fritidsintresse: Ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan Väst avdelning som omfattar Strömstad och 18 andra kommer i nordvästra Västra Götaland. Sekreterare i Södra Strömstad Fiberförening.

Kontakt: hans-inge.saltenberg@centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.