Strömstad
Centerpartiet lokalt

Monica Larsen

Personbild


Plats 14 på listan. Monica har sin bostad och keramikverkstad i Kyrkosund på Sydkoster.

Bostadsområde: Sydkoster

Yrke: Keramiker

Politiskt intresse: En hållbar utveckling för Kosteröarna. För hyresbostäder, skola och bra kommunikationer så att familjer kan bo här året runt. Kulturen är en grundbult för att hålla ett samhälle dynamiskt, levande och inkluderande.

Jag vill ha fortsatt satsning på Skagerack så att det kan utvecklas vidare som Kulturhus för unga och gamla. Satsa mer på Lokstallet som är undervärderad men skulle kunna bli en tillgång för Strömstad och Sverige som konstutställningshall, inspirationskälla och vattenhål.

Kommunikationer. Strömstad har ett fantastiskt läge mellan Oslo och Göteborg. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att få till stånd en upprustning av Bohusbanan och i förlängningen en förbindelse till Norge. Det är också viktigt att anpassa Grensependelns tidtabell så att den korresponderar med tågtiderna i Halden för att underlätta pendling till Oslo.

Fritidsintresse: Jag älskar segling och naturen och tycker det är viktigt att driva på utvecklingen av förnyelsebar energi. Kulturen spelar en viktig roll i vår familj. Både min man och jag har verkat hela vårt yrkesliv inom teater och konst.