Strömstad
Centerpartiet lokalt

Sveza Daceva Filiphova

Personbild


Plats 9 på listan. Bor på Rådhusberget.

Bostadsområde: Rådhusberget

Yrke: Författare av skön- och vetenskapliglitteratur.

Politiskt intresse:

- upphandling av närproducerad mat som kommer att leda till stimulering av den lokala produktionen
- utveckla upplevelseturismen som kommer att ge en synergieffekt till det övriga näringslivet
- arbeta för förenkling av byggplanerna
- stödja kulturen som en del av utbildningen och uppfostran

Fritidsintresse: Jag är verksam som författare av skön- och vetenskapliglitteratur. Till vardagen arbetar jag som Arbetskonsulent för Folkuniversitetet.

Under de senaste 17 åren har jag haft uppdrag i Regionfullmäktige, i Hälso- och sjukvårdsnämnden för Norra Bohuslän, Förvaltningsrätten, KF, BUN och MBN. Under närvarande mandatperiod har jag uppdrag i KF, MBN och som nämndeman på Förvaltningsrätten