Företagen

En levande landsbygd överlever tack vare livskraftiga småföretag inom gröna näringar, kreativa näringar, hantverkare, tjänster och handel.

sol-has-bg

Jobb skapas inte av politiker – utan av entreprenörer och företagare som anställer

  • För att samhället ska växa och må bra behövs företag. Det är i små och växande företag som nya jobb skapas. Politikernas roll är att skapa bra förutsättningar så att företagen kan leva och växa.
  • Det måste bli enklare att starta, etablera, anställa och driva företag.
  • Små företag ska ha stora möjligheter.
  • Kommunen ska ha en aktiv näringslivsenhet och alla enheter ska bemöta både stora och små företag på ett bra sätt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.