Tanum
Centerpartiet lokalt

Miljö

Genom att hushålla, både med naturens resurser och de ekonomiska, ska vi tillsammans fortsätta värna och utveckla vår livskraftiga kommun.

Frågor som handlar om miljön handlar om dig och kommande generationer

  • Ett samhälle fritt från giftiga ämnen och en giftfri vardag ska vara en självklarhet. Inga skadliga ämnen ska finnas i våra miljöer eller produkter.
  • Maten vi äter ska vara producerad på ett etiskt och ekologiskt hållbart sätt, så nära som möjligt.
  • Säkra metoder för att återföra fosfor och kväve från avloppsslam till jorden och kretsloppet.
  • Energibesparande och förnybar energi i kommunens fastigheter. Gynna gröna näringar och smarta tekniklösningar.