Miljö

Genom att hushålla, både med naturens resurser och de ekonomiska, ska vi tillsammans fortsätta värna och utveckla vår livskraftiga kommun.

sol-has-bg

Frågor som handlar om miljön handlar om dig och kommande generationer

  • Ett samhälle fritt från giftiga ämnen och en giftfri vardag ska vara en självklarhet. Inga skadliga ämnen ska finnas i våra miljöer eller produkter.
  • Maten vi äter ska vara producerad på ett etiskt och ekologiskt hållbart sätt, så nära som möjligt.
  • Säkra metoder för att återföra fosfor och kväve från avloppsslam till jorden och kretsloppet.
  • Energibesparande och förnybar energi i kommunens fastigheter. Gynna gröna näringar och smarta tekniklösningar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.