Tanum
Centerpartiet lokalt
 • / Val 2018
 • / Kandidater till kommunfullmäktige

Kandidater till kommunfullmäktige

Centerpartiet Tanum ställer i årets val upp med fyra listor till kommunfullmäktige: en lista var för de tre kommundelarna Bullaren, Kville samt Tanum-Lur och dessutom en ungdomslista.

Ungdomslista

 1. Evelina Hermansson, 19 år, Tyft, Tanumshede
 2. David Hagsköld Nilsson, 21 år, Torbal, Lur
 3. Johan Wallentin, 18 år, Remne, Bullaren
 4. Oskar Carlsson, 18 år, Ljungbytorp, Tanumshede
 5. Erik Wallentin, 25 år, Håltane, Bullaren
 6. Calle Jodensvi, 22 år, Lövsångarv, Tanumshede
 7. Thomas Fransson, 30 år, Villavägen, Bullaren
 8. Erik Norderby, 34 år, Nordby, Fjällbacka

 

Bullaren

 1. Roger Wallentin, Remne, Bullaren
 2. Kajsa Mattsson, Tegen, Bullaren
 3. Linda Hermansson, Tyft, Tanumshede
 4. Gerd Johansson, Flötemarken, Bullaren
 5. Rune Hermansson, Smeberg, Bullaren
 6. Astrid Helgesson, Tveten, Bullaren
 7. Thomas Fransson, Villavägen, Bullaren
 8. Peder Johansson, Byvägen, Bullaren
 9. Urban Hermansson, Örmjält, Bullaren
 10. Marina Robertsson, Svenungsröd, Bullaren
 11. Inger Rörvall, Älgeland, Bullaren
 12. Marina Johansson, Remne, Bullaren
 13. Karl-Erik Andreasson, Mörehogen, Bullaren
 14. Roger Andreasson, Ån, Bullaren
 15. Ulf Helgesson, Tveten, Bullaren
 16. Peter Hall, Säm, Bullaren
 17. Guy Robertsson, Svenungsröd, Bullaren
 18. Eva Bäck, Brobacken, Bullaren
 19. Gerhard Paulsson, Mörken, Bullaren
 20. Roger Johansson, Remne, Bullaren
 21. Paula Johansson, Björkemarken, Bullaren
 22. Berit Karlsson, Backa, Bullaren

 

Kville

 1. Karolina Aronsson Tisell, Humlekärr, Fjällbacka
 2. Clas-Åke Sörkvist, Hammaren, Hamburgsund
 3. Ann-Marie Olofsson, Krokbräcke, Fjällbacka
 4. Håkan Elg, Veberg Hedarna, Rabbalshede
 5. Lars Olrog, Branneby, Fjällbacka
 6. Magnus Aronsson, Dahle, Rabbalshede
 7. Peter Adlersson, Övre Hede, Fjällbacka
 8. Erik Norderby, Nordby, Fjällbacka
 9. Sofia Agertoft, Falkevägen, Fjällbacka
 10. Christian Aronsson, Doveland, Fjällbacka
 11. Björn Christiansson, Rörvik, Hamburgsund
 12. Michael Gustafsson, Grind, Fjällbacka
 13. Lennart Sörkvist, Skebräcke, Fjällbacka
 14. Eva Aronsson, Doveland, Fjällbacka
 15. Agneta Svedin Karlsson, Alnäs, Rabbalshede
 16. Sven Andersson, Allestorp, Fjällbacka
 17. Jan Karlsson, Alnäs, Rabbalshede
 18. Kent Andersson, Lilla Jore, Fjällbacka
 19. Henrik Martinsson, Nasseröd, Hamburgsund
 20. Martin Alfredsson, Branneby, Fjällbacka
 21. Jan Qvillby, Åsleröd, Fjällbacka

 

Tanum-Lur

 1. Karl-Erik Hansson, Hästum, Lur
 2. Kerstin Fransson, Morkullevägen, Tanumshede
 3. Arne Mörk, Tågeröd, Tanumshede
 4. Roger Jodensvi, Lövsångarvägen, Tanumshede
 5. Stefan Edlund, Lilla Ulvesked, Tanumshede
 6. Bente Dahlgren, Amiralsvägen, Grebbestad
 7. Magnus Bengtsson, Långsjö, Fjällbacka
 8. Margareta Nilsson, Aleviken, Grebbestad
 9. Tobias Hermansson, Skomakarev, Tanumshede
 10. Lena Andersson, Lursäng, Lur
 11. Stefan Arvidsson, Aleviken, Grebbestad
 12. Lena Andersson, Kil, Lur
 13. Rune Hogebrandt, Lurs Hogar, Tanumshede
 14. Marita Isaksson, Veddö, Fjällbacka
 15. Paula Widén, Klåvavägen, Tanumshede
 16. Birgit Gustavsson, Håkebytorp, Tanumshede
 17. Tommy Dahlgren, Amiralsvägen, Grebbestad
 18. Berit Carlsson, Ljungbytorp, Tanumshede
 19. Anita Olsson, Utby, Tanumshede
 20. Roland Andersson, Stora Anrås, Tanumshede