Tanum
Centerpartiet lokalt
  • / Våra uppdrag

Våra uppdrag

Vi är representerade i kommunen och kyrkan

Under mandatperioden 2014-2018 har Centerpartiet Tanum nio mandat i Kommunfullmäktige och i tre mandat i Kommunstyrelsen. Centerpartiet Tanum är representerade i kommunstyrelsen och i kommunens nämnder och bolag. Vi har ordförandeposter i Kommunfullmäktige, Omsorgsnämnden och i Tekniska nämnden.

Centerpartiet Tanum har också representanter i nya Tanums Pastorat. För perioden 2017-2021 har vi 13 mandat i Kyrkofullmäktige.

I menyn till höger kan ni läsa mer om vilka som representerar oss.