Kommunala styrelser och nämnder

Under mandatperioden 2014-2018 har Centerpartiet Tanum tre mandat i Kommunstyrelsen och ledamöter i kommunens nämnder, utskott och bolag.

sol-has-bg

Kommunstyrelsen

Roger Wallentin, förste vice ordförande
Clas-Åke Sörkvist, ledamot
Karl-Erik Hansson, ledamot
Karolina Aronsson Tisell, ersättare
Peder Johansson, ersättare
Kajsa Mattsson, ersättare

Omsorgsnämnden

Roger Wallentin, ordförande
Kerstin Fransson, ledamot
Astrid Helgesson, ledamot
Christian Aronsson, ersättare
Diana Davidsson, ersättare
Erik Norderby, ersättare

Barn- och utbildningsnämnden

Gerd Johansson, vice ordförande
Karolina Aronsson Tisell, ledamot
Magnus Aronsson, ledamot
Roger Jodensvi, ersättare
Roger Andreasson, ersättare

Tekniska nämnden

Arne Mörk, ordförande
Kajsa Mattsson, ledamot
Magnus Bengtsson, ledamot
Björn Christiansson, ersättare
Karl-Erik Hansson, ersättare
Urban Hermansson, ersättare

Miljö- och byggnadsnämnden

Karl-Erik Hansson, förste vice ordförande
Linda Hermansson, ledamot
Lars Olrog, ledamot
Magnus Aronsson, ersättare
Kent Andersson, ersättare
Peter Adlersson, ersättare

Krisledningsnämnd

Roger Wallentin, förste vice ordförande
Clas-Åke Sörkvist, ersättare
Karl-Erik Hansson, ersättare

Kommunrevisionen

Berit Karlsson, förste vice ordförande

Valnämnden

Ann-Marie Olofsson, Ordförande
Anna Karin Törnkvist, Ersättare

RAMBO AB

Clas-Åke Sörkvist, ledamot
Berit Karlsson, Lekmannarevisorersättare

Tanums Bostäder AB

Peder Johansson, vice ordförande
Magnus Bengtsson, ersättare

Tanums Hamnar AB

Lennart Sörkvist, ledamot
Erik Norderby, ersättare

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.