Tanum
Centerpartiet lokalt

Kommunfullmäktige

Under mandatperioden 2014-2018 har Centerpartiet Tanum nio mandat i Kommunfullmäktige. Rune Hermansson (C) är Kommunfullmäktiges ordförande. Karl-Erik Hansson är gruppledare för Centerpartiet Tanum.

Ledamöter

Clas-Åke Sörkvist
Roger Wallentin
Ann-Marie Olofsson
Rune Hermansson, ordförande
Magnus Aronsson
Karl-Erik Hansson, gruppledare
Lars Olrog
Kajsa Mattsson
Karolina Aronsson Tisell

Ersättare

Björn Christiansson
Christian Aronsson
Peder Johansson
Astrid Helgesson
Linda Hermansson