Tanum
Centerpartiet lokalt

Nya Tanums Pastorat

Pastoraten Kville och Tanum bildade från och med 1 januari 2018 ett gemensamt pastorat. I Kyrkovalet 2017 fick Centerpartiet Tanum 41,51 procent av rösterna. Vi har 13 ledamöter i Kyrkofullmäktige.

Centerpartiet Tanum arbetar för att:

  • Alla som vänder sig till kyrkan ska vara välkomna. Kyrkan ska vara en trygg och naturlig samlingsplats.
  • Bedriva mer verksamhet och samarbete inom hela det nya pastoratet. Genom ett gott medarbetarskap tar vi tillvara på möjligheterna att låta verksamheten komma så många som möjligt tillgodo.
  • Ta hänsyn till traditioner och kulturarv men även behov av förnyelse och utveckling.
  • Kyrkan ska ha en stark förankring i församlingen. Centerpartiets grundvärderingar om alla människors lika rätt och värde och vår tradition av lokalt engagemang är en viktig del av kyrkans arbete.

Våra ledamöter i Kyrkofullmäktige

Roger Wallentin
Stefan Edlund
Rune Hermansson
Diana Davidsson
Anette Lindström
Berit Karlsson
Kerstin Fransson
Kajsa Mattsson
Anette Olsson
Erik Norderby
Linda Hermansson
Astrid Helgesson
Margareta Nilsson