Mäns våld mot kvinnor måste få ett stopp

Bild

 

För att alla ska få samma rätt till frihet och trygghet behöver vi:

  • Öka kunskapen

Vi vet att personer som utsätts för våld i nära relationer ofta söker sig till hälso- och sjukvården för vård och behandling. Vi behöver därför förbättra kvalitet och tillgänglighet för unga och vuxna som söker hjälp. Hjälpen ska aldrig finnas längre bort än ett telefonsamtal eller en digital chatt. Centerpartiet vill öka kunskapen hos de som jobbar med, och möter våld i nära relationer.

  • Förbättra skyddsnätet

För att fler ska våga ta steget att anmäla och söka hjälp ur våldsamma relationer vill vi se ett förbättrat vittnesskydd. Drabbade ska få brottsofferstöd inom ett dygn från polisanmälan. Vi vill också att medling med profession som har specialistkompetens inom juridik och psykologi ska vara obligatorisk när det handlar om hantering av barn.

  • Skärpa straffen

Kontaktförbudet måste stärkas för att våldsutsatta ska känna sig trygga och inte riskera att utsättas för fortsatta hot om våld av någon de någon gång älskat. Elektronisk fotboja ska användas vid kontaktförbud. Vi vill skärpa straffen för de som slår och sexuellt utnyttjar, och kriminalisera deras kontrollerande beteende.

  • Bryta destruktiva normer

För att motverka våldet är det viktigt att se det bakomliggande makt- och kontrollbehovet. Vi i Centerpartiet vill se ett större förebyggande arbete i tidig ålder för att motverka våld. Vi vill också se riktade insatser för att de som utövar våld ska få hjälp att ändra sitt beteende.

Är du utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld?
Eller är du vän eller anhörig till någon som drabbas?

Ring din vårdcentral eller 1177 för hjälp och stöd.
Ring Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50.
De svarar dygnet runt och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Ring alltid 112 om det är akut.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.