Trollhättan
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Debatt hos Företagarna i Trollhättan

Debatt hos Företagarna i Trollhättan

Företagarna i Trollhättan bjöd in till debatt om företagarnas vardag i Trollhättan. Jan Westerlund, lokal styrelseledamot i Företagarna i Trollhättan, inledde med att berätta att mycket fungerar bra i kontakt med kommunen och det finns gott om samråd. Men Centerpartiet är övertygade om att mycket kan bli bättre. Småföretagen i Trollhättan anställer idag nära 8000 personer och står för ca 30% av skatteintäkterna, vilket är över 500 miljoner kronor årligen!

Sofia Lindholm, gruppledare för Centerpartiet i Trollhättan lyfte i debatten att kommunen måste minska det regelkrångel som slår hårt mot små företag och även gör det svårt att starta nya företag. För varje ny regel som införs behöver vi ta bort en gammal och för att ytterligare underlätta kommunikationen med kommunen föreslår Centerpartiet att vi inför en företagslots sa Sofia.

En företagslots innebär att företagare får en kontakt in till kommunen som sköter all kommunikation med olika parter. Trollhättans kommun konkurrerar även i stor utsträckning med det privata näringslivet, exempelvis driver man gym på Älvhögsborg. Sofia debatterade för att kommunen istället bör fokusera på sitt kärnuppdrag, att ge sina invånare en god välfärd, och inspirera fler till att starta upp nya företag för att dra in ännu mer skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.

Under sitt slutföredrag lyfte Sofia att företagen är motorn som driver den svenska välfärden. Hon fortsatte att trycka på att det måste bli billigare och enklare att starta och driva företag. Exempelvis genom en ny företagsform, ingångsföretag, och genom att ta bort arbetsgivaravgiften för den förste anställda. Centerpartiet vill även underlätta för företag inom fler branscher genom att exempelvis inför LOV i kommunen.

Konkret vill Centerpartiet i Trollhättan lyfta följande frågor för ett bättre företagsklimat i Trollhättan:

  • införa företagslotsar för att det ska räcka med att ha en kontaktperson med kommunen.Minska regelkrånglet för företagen. En regel in – en ut-principen ska gälla.
  • att det ska vara billigare och lättare att starta företag
  • slopa arbetsgivaravgiften för den första anställda
  • införa ingångsföretag för riktigt små företag
  • vi vill inte att kommunen konkurrerar med lokala företag. Låt kommunen sköta det kommunala och företagen vara företag.
  • vi vill se privata utförare även t.ex. inom äldreomsorgen och att det ska vara lika förutsättningar mellan kommunala skolor och friskolor.