Trollhättan
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Referat från kommunfullmäktige andra mötet

Referat från kommunfullmäktige andra mötet

Mandatperiodens andra möte har avslutats. Läs Mikael Arvemarks referat från mötet och vad Centerpartiet i Trollhättan disktuerade.

Debatten i fullmäktige handlade mest om det stora underskott vi ser i budgetuppföljningen. Totalt pekar prognosen på ett negativt resultat om nära 74 miljoner jämfört med budget.

Redan i april var vi från oppositionen oroliga över underskotten vi såg i nämnderna. Vi kände inte att majoriteten tog oss på allvar då och nu är underskotten ännu större.

Sofia Lindholm sa att ”Jag tycker inte att det är rätt sätt att hantera våra verksamheter. S+V+MP har inte skött sitt uppdrag. Nästa år måste vi ha en rimlig budget som gör att vi inte står i samma sits nästa år.”

I replik på att majoriteten anser att oppositionen svartmålar ekonomin svarade Sofia att vi tycker att det är väldigt oroande att vi nu ser ut att inte möta balanskravet i ekonomin och att detta självklart är väldigt oroande. Vi tycker inte att vi svartmålar något utan tvärtom att majoriteten vaknat i allra senaste laget om de fortfarande inte ser problemet.

Kent Almkvist fyllde på med att majoriteten tycker att vi från oppositionen bara föreslår privatiseringar som lösning men de tillförde inga egna lösningar. Istället hoppas man mest på att vi får en regering som förser oss med stadsbidrag. Vi borde i budgetarbetet ta till riktiga lösningar på problemen. Vart står vi annars om 1, 2 eller 4 år när stadsbidragen riskerar försvinna igen.

Vi ser gärna att vi gemensamt försöker lösa de problem som finns i staden, men då kan inte majoriteten gång på gång bara svartmåla privatiseringar. De är inte lösningen på alla problem, men inte heller roten till allt ont.

I övrigt yrkade Centerpartiet via Niklas Edvinson bifall till Moderaternas förslag att avslå höjda taxor på prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och livsmedelskontroll. Vi tycker att man går fram med en för stor ökning och istället borde se över effektivisering av tillsynerna.

Sofia Lindholm yrkade bifall till en motion från Dan-Axel Möllengård om lika taxor på fiber oavsett var man bor i kommunen. Fiberanslutning är en viktig samhällsinfrastruktur och det borde vara lika taxa för detta i hela kommunen, på samma sätt som man betalar lika skatt eller samma taxa för exempelvis sophämtning oavsett vart man bor i kommunen.