Huskurage för minskat våld

I Centerpartiets motion till fullmäktige i Trollhättan föreslås att Eidar ska inför huskurage i Eidars lägenheter. Men även att andra fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ska få information för att själva kunna agera.

Genom att ge de boende verktyg finns chansen att fler dels vågar ta hjälp av sina grannar men även att grannen knackar på och frågar vad som står på. Ett starkare civilsammhälle där våld i nära relationer uppmärksammas kan fler få den hjälp som behövs.

Läs artikel i ttela här.

Läs motinen i sn helhet här. , 76.6 kB.